Несебър

Общините Несебър, Бяла и Долни чифлик с общ туристически продуктОбщина Несебър представи в заключителна пресконференция резултатите от проект „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт в общините Несебър, Бяла и Долни чифлик”, Договор № BG161PO001/3.2-02/2011/019.

На пресконференцията присъстваха представители на община Несебър начело с ръководителя на проекта Лазар Япаджиев – заместник кмет „Търговия и туризъм” и началник отдел "Управление на проекти по ЕФ" – Галина Бабева, представители на общините Бяла и Долни чифлик, заинтересовани граждани, журналисти. Проектът беше представен от Мария Митрева гл.експерт в отдел "Управление на проекти по ЕФ" и член от екипа на проекта, която запозна присъстващите със същината му, неговите цели и резултати.

Трите български морски общини Несебър, Бяла и Долни чифлик се обединиха в общ иновативен проект за подпомагане, рекламиране и развитие на регионален туристически продукт. Целта е да се привлекат повече туристи от България и чужбина като се промотират атрактивни дестинации, местни традиции и възможности за различни активности на територията на трите общини през четирите сезона. Основната цел на проект „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт в общините Несебър, Бяла и Долни чифлик”, бе да подкрепи и увеличи интереса към конкурентноспособни туристически атракции на територията на общините Несебър – Бяла – Долни чифлик, които ще допринесат за диверсификация на туристическият продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма.

Дейностите, осъществени по изпълнение на проекта включиха разработване и популяризиране на пазара комплексни продукти на територията на дестинацията, които повлияха положително върху диверсифицирането на туристическия профил на региона и съдействаха за по-равномерното териториално и сезонно разпределение на туризма. В рамките на проекта бяха подготвени и разпространени рекламни, информационни и визуализационни материали за туристическия регион и разработения иновативен продукт – рекламен пътеводител на региона, бранд на продукта, интерактивен органайзер, публикации в туристически печатни издания и сайтове, рекламен видеоклип и видеофилм, които ще бяха излъчени в национални и чуждестранни медии. Експерти са разработили 25 туристически пакета, включващи туристически маршрути до живописни природни резервати, културни и исторически забележителности, традиционни местни празници, лов и риболов, фото разходки, яхтинг, водолазни курсове, сърфинг, разходка с лодка. Ценителите на природата ще се насладят на уникалните гледки в живописната местност Иракли край Несебър, геоложкото образование Белите скали до Бяла, Камчийски пясъци и пясъчните дюни в Несебър.

Очаква се проекта да доведе до популяризиране на природното и културно наследство на Региона чрез използване на ефективни съвременни средства и рекламни техники, както и до насърчаване на партньорството между местните власти и туристическия бранш за подобряване на качеството на туристическия продукт.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus