Несебър

Несебърлии много заинтригувани от възможността да санират жилищата си безплатно

„Министерство на регионалното развитие и благоустройството е отпуснало за тази година ограничена сума, ето защо кметът на общината г-н Димитров искаше възможно най-бързо да се срещнем и ви запознаем какви са изискванията за кандидатстване и да отговорим ваши въпроси по темата.“, обясни Галя Бабева, началник-отдел "Управление на проекти по ЕФ" на среща с жителите на община Несебър, свързана с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

Кметът Николай Димитров, председателят на Общински съвет Благой Филипов, представители на правния отдел, отделите "Инвестиционна политика", „Инвеститорски контрол“ и "Управление на проекти по ЕФ" уачстваха в информационната кампания.

В разяснителна презентация, която представи Галя Бабева стана ясно, че безвъзмездна финансова помощ могат да получават сдружения на собствениците, регистрирани по ЗУЕС, в допустимите за финансиране сгради - всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, с минимум 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение на територията на Република България, в рамките на 265 общини. Детайлно беше обяснено какви са условията за кандидатстване, какви са задълженията на общината, какви мерки ще бъдат финансирани, както и какво не включва програмата.

Кметът призова гражданите към единомислие и синхрон, за да могат по-бързо да подготвят необходимите документи и да пристъпят към кандидатстване. „Ще ви съдействаме във всеки един момент, в който имате нужда от помощ.“, беше уверението на кмета. Благой Филипов посъветва присъстващите, ако не успеят сами и изпитват затруднение, да се консултират с адвокат, за да са им изрядни документите за кандидатстване. Подробности от правен характер относно съдържанието на списъка на собствениците, един от документите за регистрация за вписване на сдружението в публичния регистър на общината, бяха дадени от Христина Николова, ст. юрисконсулт в община Несебър.

Присъстващите бяха информирани и, че декларациите за съгласие, които се изискват, когато сдружението не е учредено от всички собственици, не трябва да бъдат заверени от нотариус, но трябва да има 100 % съгласие от всички, за да се обнови самата сграда и да се изпълнят необходимите дейности по нея, и да се осигури достъп до всички жилища. Те бяха осведомени още, че за да има сдружение, собствениците трябва да притежават не по-малко от 67% собственост на идеални части от общите части в сградата.

Редица въпроси получиха отговор на днешната среща, като на финала кметът подчерта още веднъж, че гражданите могат да разчитат на Общинска администрация във всеки един момент и да получат логистична помощ.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus