Несебър

Несебър инвестира във ВиК инфраструктура - сега в Тънково, скоро в Гюльовца и Оризаре

Изграждането на нова канална помпена станция до с. Тънково е поредният инфраструктурен проект на община Несебър, свързан с подобрянате условията на живот в региона. Предвижда се изграждане на канална помпена станция „Тънково“, напорен тръбопровод с дължина 3818 м и гравитачен участък с дължина 371 м.

Кметът Николай Димитров и председателят Благой Филипов подчертаха, че благодарение на общите усилия на общинска администрация и Общински съвет, този инфраструктурен проект с местно значение ще е сериозна придобивка за жители на Тънково.

Новата канално помпена станция е част от цялостна система - в края на 2013 година започна изграждането на Интегрирания воден цикъл в Тънково с европейски пари и той е в последен етап.

Първата копка на обекта направиха кметът на община Несебър Николай Димитров, председателят на Общинския съвет Благой Филипов и кметът на селото Христо Николов.

Новото съоръжение ще осигури отвеждане на отпадните битови води от канализационната мрежа на селото и тяхното заустване в черпателния резервоар на изградената канална помпена станция № 15, ситуирана в индустриалната зона на к.к. „Слънчев бряг“. Оттам пък ще се отвеждат към реконструираната и модернизирана пречиствателна станция в Равда.


Шефът на общинския съвет Благой Филипов се справи без проблем с бутилката шампанско.

Предстои изграждането на канализационната мрежа в село Гюльовца, която заедно с тази на село Оризаре, представляват общ интегриран воден проект. Предвижда се изграждането на обща, локална пречиствателна станция, която ще се намира в землището на село Оризаре и ще обслужва двете села.


На символичната първа копка присъстваха секретарят на община Несебър Стойко Стоянов, заместник-кметовете Виктор Борисов и Лазар Япаджиев, Галя Бабева - началник-отдел "Управление на проекти по ЕФ", Сюрея Исуф - началник-отдел „Инвестиционна политика“, Динко Войнов - началник-отдел „Инвеститорски контрол“, Златин Чаушев - началник-отдел „Несебър-Световно наследство“, представители на фирмата-изпълнител на обекта, жители на селото.

Еми Желязкова

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus