Общество

Сдружение представя предложение за въвеждане на Национална електронна гражданска инициатива

Българското сдружение за насърчаване на гражданската инициатива представя днес законодателно предложение за въвеждане на Национална електронна гражданска инициатива (НЕГИ).

Целта е предложението да бъде подкрепено от колкото може повече депутати и внесено в законодателния процес, така че в крайна сметка да бъде прието от Парламента.

Председателят на сдружението Даниела Божинова каза пред „Хоризонт“:

Предвиждаме механизъм, подобен на този на Европейската гражданска инициатива, който да действа на национално ниво. Това е начин гражданите да идентифицират проблеми и да правят предложения към държавните органи, които, след набиране на определена подкрепа, която може да се даде онлайн, предложението придобива статут на предложение, което трябва да бъде разгледано от държавния орган.

По този начин гражданите биха могли да влияят върху дневния ред на управлението на държавата и да привличат вниманието към проблеми, по които законотворците и държавното упраление не е идентифицирало, няма интерес. Така нашата демокрация ще бъде по-представителна

За целта ще трябва да се създаде портал за е-инициативи, където да се регистрират гражданските предложения. Хората, които ги подкрепят само ще въвеждат данните си. От инициативата смятат, че едно предложение трябва да набере най-малко 12 750 привърженици с избирателни права. За да не бъдат приемани подписите само като петиции без последствия от инициативата се надяват да се приеме МС да е получател на предложенията, а не парламента, както досега, и това да поражда ангажимент да разгледат предложението в срок.

Макар че ние предлагаме електронната инициатива като нова форма на пряко участие, трябва да признаем, че тя не е съвсем пряка, тъй като, в крайна сметка, гражданите не вземат окончателно решение с гласуване по направеното предложение, както се прави в други държави.

У нас досега са набрани и сертифицирани онлайн подписи за 8 европейски граждански инициативи, последната от които (срещу ТТИП) събра над 30 000 подписа.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus