Горещ въпрос

Закупуване на недостигащ стаж при пенсиониране

Автор: Илонна Богданова, експерт

За лицата, които са навършили възраст, но не им достигат до 5 години от изискващия се осигурителен стаж, съществува възможността да се закупи такъв. Ако не сте сигурни колко стаж точно трябва да закупите, най-добре е да подадете документите си в Териториалното поделение на НОИ по постоянен или настоящ адрес, като изрично посочите в заявлението, че искате да се ползвате от разпоредбите на чл. 9а ал.2 от КСО.

Недостигащият стаж се изчислява в години, месеци и дни. В писмо, което се изпраща от НОИ, се посочва точния размер на дължимата сума. От 01.01.2020 г. за един месец недостигащ стаж се заплащат 120,78 лв. Тази сума се определя със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване и представлява процентът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” /19,8%/ от минималния доход за самоосигуряващите се лица /610 лв./.

Вноските се превеждат по банков път по сметките на НАП за ДОО. Освен това трябва да се подаде декларация образец 8 в ТД на НАП по постоянен адрес.

Съществува възможност за закупуване на осигурителен стаж и преди навършване на възрастта за пенсия. Това могат да направят лицата, завършили висше или полувисше образование и докторантура. В този случай всеки трябва сам да определи сумата, която да заплати. За целта трябва да има служебна бележка от ВУЗ с посочен срок на обучение по учебен план и копие на документа за завършено образование. След плащането се подава заявление в НОИ за издаване на удостоверение УП-16. Към него се представя и копие на вносната бележка от банката.

Важно е да се знае, че когато лице е закупило стаж от обучение във ВУЗ по-малко от 5 години, може да закупи останалото време след като навърши възрастта за пенсиониране.


viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus