Избори 2015

Общински съветници от ГЕРБ-Бургас ще искат включване на хора с увреждания при изпълнение на проекти за градска среда

Кандидатите за общински съветници от ГЕРБ-Бургас Милен Петров и Лиляна Драгоева се срещнаха с представители на Териториалната съюзна организация на „Съюз на слепите в България“, „Районна организация на глухите“, „Съюз на глухите в България“, сдружения „Достоен живот“, „Интеграция“ и „Дружество на инвалидите“. Те споделиха мнения и очертаха проблемите на активните и работещи хора с увреждания, хронична бъбречна недостатъчност, онкологични заболявания и др.
Милен Петров направи кратък отчет за своята работа като член на Общински съвет Бургас, защитавайки интересите на хората с увреждания. За малко повече от 9 месеца, със съдействието на депутата от ГЕРБ Иван Вълков, той успя да промени на два пъти Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, като в резултат всички светофарни уредби в града вече се оборудват със звукови сигнализатори в помощ на хората със зрителни проблеми.

В централна градска част и до централния плаж бяха обособени допълнителни места за паркиране на хора с намалена подвижност. Изготвен бе и проект за подобряване достъпността до плажните ивици и плувните басейни в града, като се предвижда изграждането на съоръжения за достъпна среда до самата вода.

Всички собственици на обекти вече са длъжни да осигурят безпрепятствен достъп на лица, ползващи кучета водачи.

„Общинските съветници от ГЕРБ в предходния мандат 2011-2015 г. вече направиха постъпки за подобряване достъпността на заведенията за доболнична и болнична помощ, както и в училищата на територията на общината. Ние искаме да наложим включването на хората с увреждания на всички нива в процесите по проектиране и изпълнение на елементите и съоръженията за подобряване мобилността на лица с намалена подвижност.” – каза Милен Петров и подкрепи идеята за внедряване на модел за „услуга на едно гише“. Целта е подобряване качеството на услугите на общината и намаляване бюрокрацията и обикалянето по институции, което според присъстващите е огромно затруднение за хората с увреждания.

Представителите на организациите се обявиха в подкрепа на декларация на Петров за гарантиране достъпността на уеб сайтовете на всички субекти, осъществяващи дейност на територията на община Бургас. Те споделиха своите впечатления за работата на общинската администрация и Общинския съвет, както и дадоха насоки за подобряването на сътрудничеството с хората с увреждания, пожелавайки успех на ПП ГЕРБ в изборите на 25 октомври.

Иво Христов

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus