Световни новини

Комисията докладва за прилагането на споразумението ЕС—Турция

Европейската комисия докладва за изпълнението на споразумението ЕС—Турция от 18 март 2016 г., когато държавните и правителствените ръководители на ЕС и Турция се договориха за прекратяване на незаконната миграция от Турция към ЕС и за замяната ѝ със законни канали за презаселване на бежанци в Европейския съюз.

Според доклада този нов подход започва да дава резултати, като се наблюдава рязко намаляване на броя на лицата, които незаконно преминават Егейско море от Турция към Гърция.

Първият заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс заяви: „Първият резултат от сътрудничеството ни с Турция е, че хората започнаха да разбират, че не трябва да търсят съдействие от трафикантите.

През последните три седмици се наблюдава рязък спад в броя на незаконните мигранти, което трябва да бъде придружено от откриването на законен канал за презаселване на лицата, нуждаещи се от закрила.

Въпреки че е налице задоволителен напредък в началните стадии на прилагането, Комисията ще продължи да се ангажира за гарантиране на цялостното и навременно постигане на напредък по всички елементи на споразумението на ЕС и Турция, включително проектите за сирийските бежанци в Турция, процеса на либерализиране на визовия режим и съблюдаването на европейското и международното право.“

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus