Кратък коментар

Маруся Любчева: Повече отговорност за пресичане на нелегалния трафик на отпадъци

"Позицията на Групата на социалистите и демократите в Европейския Парламент е категорична. Нуждаем се от този регламент, за да продължим с усилията си за опазване на околната среда и предотвратяване на загубата на ценни ресурси", заяви българският евродепутат Маруся Любчева при обсъждането на проектодоклада за изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превоза на отпадъци. По него Любчева е докладчик в сянка.

То бе проведено на 27 октомври в Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните на Европейския парламент.

Какво показва статистиката? Над 900 млн. тона отпадъци генерират всяка година страните членки на ЕС според Европейската агенция за околната среда (ЕАОС). Търговията и износът на отпадъци в страни извън ЕС е позволен, при условие, че са спазени въведените за това ограничения и при условие, че износът се извършва в съответствие със стандарти за опазване на човешкото здраве и околната среда.

Съгласно оценката на въздействието на Европейската комисията, страните- членки са докладвали едва 400 случая на незаконен превоз на отпадъци, но според експертни анализи, нерегламентираната търговия с отпадъци варира между 20 и 50 % от общия трафик.

В изказването си Любчева подчерта значението на Регламента като инструмент, който определя ясни критерии и процедури за инспектиране на отпадъците при превоз и третиране, изисквания за публичност и правомощия на Комисията по приемане на делегирани актове в определени случаи.

Тя обърна внимание на необходимостта от повишаване на нивото на отговорност на страните членки и на контролните органи, ангажирани с проблемите на незаконния трафик на отпадъци.

Според нея въпросът за нелегалния превоз на отпадъци е двустранен: от една страна отпадъците са "вторичен" суровинен ресурс за ЕС, а от друга страна нерегламентираният превоз крие огромни екологични рискове, наред с чисто правната страна на проблема.

В заключение Любчева изрази становище, че общите формулировки е сега-действащият регламент не са в състояние да разрешат въпроса с разминаването между "право" и "правоприлагане" в страните-членки, особено в контекста на нарастване на обема и вида на генерираните отпадъци, което налага извършването на наложителни промени.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus