Приморско

Приеха бюджет`2017 на Приморско
На редовно заседание и с пълно мнозинство общинските съветници в Приморско приеха бюджета за 2017 г. Общината през настоящата година ще разполага с 19 547 201 лв. Очакваните приходи по европейски и други международни програми и договори са в размер на 22 786 418 лв.

Като приходи от местни дейности са заложени 17 053 271 лв., а от делегирани държавни дейности сумата ще възлиза на 2 493 930 лв. Останалите средства по бюджета се сформират от трансфери, временни безлихвени заеми, продажба на дялове, получени дългосрочни заеми и преходен остатък.

Град Приморско ще разполага с 12 936 197 лв. от общия бюджет на общината, а за Китен сумата е 1 227 819 лв. Предвидените средства за село Ясна поляна са 100 921 лв., а за Ново Паничарево съответно 135 133 лв. Веселие ще разполага с бюджет от 100 281 лв., а най-малкото село в община Приморско - Писменово ще се вмества в рамките на 73 264 лв.

През 2017 г. за СУ „Н.Й. Вапцаров” – Приморско са определени 713 197 лв., за НУ „Любен Каравелов“ в Китен – 121 235 лв., а отредената сума за ОУ „Христо Ботев” в Ново Паничарево е 198 406 лв.

Детска градина „Русалка“ в морския град ще получи 395 065 лв., а за детското заведение в Китен местния парламент гласува 112 380 лв. Сумите за останалите детски градини на община Приморско са разпределени, както следва:
Детска градина „Ясна поляна“ – 61 655 лв.
Детска градина „Веселие“ – 56 075 лв.
Детска градина „Ново Паничарево“ – 90 163 лв.

За ОП „Чистота и озеленяване“ определената сума е над 3 мил. лв. Историческият музей в Приморско ще получи 182 590 лв., като още 15 000 лв. са предвидени за откупуване на културно-исторически ценности.

Общинските съветници одобриха разходите за отглеждането на новородени през 2017 г. да бъдат в размер на 110 000 лв. За „Здравеопазване“ те гласуваха 84 000 лв.
100 000 лв. ще струва на общината издръжката на местните спортните клубове, а 101 500 лв. ще бъдат разпределени за масова физкултура и организиране на спортни и културни мероприятия.
И тази година субсидията на читалищата от местните дейности ще е в размер на 165 000 лв.
Общинският съвет отдели тази година повече средства за реклама на морската община в сравнение с предходната. Популяризирането на Приморско като туристическа дестинация ще е в размер на 120 000 лв.

В бюджет 2017 г. е осигурено ритмичното финансиране на звената и са обезпечени разходите в сферата на образованието, здравеопазването, социалните дейности, културата и спорта. Той създава условия за реализиране на поставените цели и приоритети при балансиране на вероятните рискове и спазване на необходимите бюджетни ограничения.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus