Инфо за потребителя

От 1 юли токът поскъпва средно с 1,5% за страната

Крайната цена на електрическата енергия за битовите клиенти от 1 юли 2017 г. за абонатите на ЧЕЗ поскъпва най-много с 2%, за ЕВН – 1,70%, а за ЕНЕРГО ПРО – 0,41%.
Това стана ясно след заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране в специализиран състав „Енергетика“.

По отношение на цената на природния газ за третото тримесечие на годината комисията утвърди повишаване на цената с 1,91%. „Що се касае до крайната цена за битовите потребители, които плащат комплексната услуга, повишението е около 1%. В София повишението е 1,1%”, каза председателят на КЕВР Иван Иванов.

Комисията утвърди цената на топлинната енергия за различните дружества в страната считано от 1 юли. Топлофикационни дружества могат да се разделят основно на два вида, съобразно първичния енергиен ресурс: по-голяма част от тях използват природен газ, има и 4 дружества, които използват въглища като първичен енергоносител. За тези, които са с носител природен газ, увеличението е около 2%. Малко по-високо е повишението на цената на топлинната енергия за четирите дружества, които използват въглища, каза Иванов. Той посочи, че осреднено за всичките топлофикации – на природен газ и на въглища, увеличението е 3%.

Радост Тодорова

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus