Общество

Как да задържим нашите и да привлечем чуждите млади?Форум за обсъждане на нови възможности за привличане на млади хора, като потенциал за развитието на града, се организира от Община Бургас в Бизнес инкубатора. В него ще участват заинтересовани страни, представители на водещи местни работодатели, както и социалният антрополог доц. д-р Харалан Александров, в качеството си на експерт в областта на общностното развитие.

Община Бургас си поставя амбициозната цел, съвместно с представители на местния бизнес, неправителствени организации и гражданите, да подобри условията за задържане и привличане на човешкия капитал в рамките на своята социално-икономическа общност.

Събитието се организира в рамките на проект "Подобряване на институционалния капацитет и насърчаване на сътрудничеството за справяне с влиянието на транснационалната миграция на младежите" (YOUMIG) по програма за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014-2020 и ще се проведе в рамките на два дни - на 21.02.2018 г. от 13:30 и на 22.02.2018 г. от 10:00 до 11:30 часа в сградата на Бизнес инкубатора, ул. "Княз Александър Батенберг" №28. Целта на проекта е да се подобри местният институционален капацитет за адекватна реакция на предизвикателствата пред обществото, произтичащи от трансграничната миграция на младите поколения (между 15-34 години).

Форумът е отворен за всеки, който желае да се включи в дискусията.


viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus