Бизнес

Още само 2 дни плащаме по единна сметка в НАП

Единната сметка за плащане на данъци и осигурителни вноски ще функционира до петък, 28 февруари, съобщават от НАП.

Народното събрание одобри на второ четене измененията в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Промяната в начина на плащане на данъци и осигурителни вноски се наожи след като Конституционният съд се произнесъл, че текстове на ДОПК, регламентиращи т. нар. единна сметка, противоречат на Конституцията.

Плащанията по т. нар. единна сметка ще бъдат обработвани най-късно до 28 февруари, петък, уточняват от НАП.

Оттам препоръчват последните преводи по старата сметка да се извършат не по-късно от 11,00 ч. на тази дата.

В края на работния ден на 28 февруари досегашните банкови сметки на НАП ще бъдат закрити.

От 4 март плащанията ще се извършват по 4 нови сметки – за данъци, за социално-осигурителните вноски, за здравните вноски и за вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Информация за новите банкови сметки по териториални структури ще бъде достъпна след 1 март 2014 г. в рубриката „Плащане“ на www.nap.bg, в банковите офиси и на гишета за обслужване на клиенти на НАП.

НАП ще изпрати близо 300 000 персонални електронни писма до всички данъкоплатци, чиито електронни адреси са достъпни в регистрите на Агенцията до края на седмицата.

Рая Стоянова

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus