Горещ въпрос

Как да предотвратим пожар през зимата в дома си?

Най-често причините за битовите пожари са неизгасени цигари, използване на печка за твърдо гориво, запалени покриви, заради непочистени комини

Според специалистите, основните причини за повишения брой битови пожари в страната са резките климатични промени, характерни за този период от годината, неправилното използване на електрически и нагревателни уреди, небрежното боравене с открит огън и пренебрегване на основните правила за пожарна безопасност.

"Въглеродният оксид не прощава. Хората загиват тихо и бавно, без да разберат какво става”, алармират пожарникарите.

От Пожарната препоръчват през нощта хората да се завият по-добре и да не използват отоплителни уреди. „Когато човек е сънен, той е неадекватен и не може да реагира бързо, затова не трябва да оставяме отоплителните уреди включени без наблюдение“.

Не е необходимо да изключваме хладилника, когато пътуваме. Трябва обаче да проверим дали сме изключили всички уреди с по-голяма консумация – отоплителни печки и климатици. Трябва да проверим и дали нямаме забравен електроуред, който сме ползвали малко преди да излезем, например ютия“.

От Гражданска защита съветват родителите да не оставят малки деца в дома сами при включени електроуреди. „Случайното бутане на отоплителен уред при детска игра, поставянето на дрехи в близост, които да се сушат или други горими предмети, са изключително опасни. За съжаление през последните години има и загинали деца, така че не трябва да бъдат оставяни сами и не трябва да бъдат заключвани“!

Основни правила за пожарна безопасност през зимния отоплителен сезон:

1. Не претоварвайте електрическата мрежа. Всяка електрическа инсталация е оразмерена да „издържи“ определени електрически товари.
2. Ползвайте само стандартни и по възможност автоматичните електрически предпазители (бушони) и изправни електрически уреди и съоръжения.
3. Монтажът на електрически отоплителни уреди оставете на технически грамотно лице.
4. Не оставайте работещи електроуреди без наблюдение.
5. Поставяйте отоплителните електроуреди на безопасно разстояние от горими и леснозапалими вещества и материали!
6. Дори отоплителните печки на твърдо гориво са сложни технически съоръжения, чиито горивни камери са конструирани за конкретен тип горива. Не всички печки, предназначени за дърва са подходящи за работа с въглища, особено по-калоричните!
7. Създайте подходящи условия, при които няма възможност въглени и искри да попаднат върху намиращи се в близост горими и леснозапалими вещества и материали!
8. Не оставайте газови уреди и бутилки в близост до отоплителните уреди.
9. Не съхранявайте горивото (дърва и въглища) в непосредствена близост до отоплителния уред. В дома си съхранявайте само количества за ежедневната употреба!
10. Не разпалвайте отоплителните уреди със запалителни течности, които не са предназначени за такъв вид дейност.
11. Изхвърляйте сгурията и пепелта само в негорими метални съдове.
12. Всички димоотводи (кюнци) трябва да са стабилно укрепени и монтирани на безопасно разстояние от горими конструкции.

Соня Георгиева

viapontika@viapontika.com

Соня Георгиева е дългогодишен журналист, работила във вестник "Черноморски фар", главен редактор на седмичника "Свободен Бряг", главен редактор на списание "Вирджиния", продуцент на TV предаванията "Неделно матине" и "Ревю". Приоритетни теми за нея са политиката и обществените отношения, здравеопазването, светският живот, световните знаменитости, културата и модата.

Comments

comments powered by Disqus