Кратък коментар

Какво се променя със закриването на единната сметка в НАП

НАП не очаква да възникнат проблеми при плащането на задълженията към хазната заради закриването на единната данъчно-осигурителна сметка и въвеждането на нови четири на нейното място.

Това заяви говорителят на НАП Росен Бъчваров пред медии.

След като Конституционният съд реши, че текстовете на ДОПК, регламентиращи т.нар. единна сметка, противоречат на конституцията и след направените законови промени единната сметка бе закрита в 17 ч. в петък.

Последните преводи към тази сметка обаче можеха да бъдат направени до 11 ч. днес. Ако случайно постъпи превод по тази сметка, той ще бъде върнат обратно към банковия клон, откъдето е направено плащането, дори и данъкоплатецът да е превел пари на ръка, а не от сметка, обясни Боряна Георгиева, директор на дирекцията "Обслужване" в НАП.

Според експертите на НАП подобни хипотетични случаи са малко вероятни, тъй като след закриването на единната сметка всеки банков служител ще посъветва данъкоплатеца да не нарежда пари по нея.

От 1 март, НАП по своите териториални структури ще открие четирите нови сметки - за данъци, за социалноосигурителните вноски, за здравните вноски и за вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Номерата на сметките ще бъдат налични на интернет страницата на НАП, в офисите на НАП по места, в банковите офиси и офисите на "Български пощи".

Добре е преди да наредят плащане по някоя от новите четири сметки, задължените да ги проверят добре, посъветваха данъчните.

До всички големи данъкоплатци НАП е изпратила номерата на новите сметки в запечатани пощенски пликове, а до всички останали близо 300 000 малки данъкоплатци, чиито електронни адреси са достъпни в регистрите на НАП, агенцията ще изпрати персонални електронни писма с линкове към сайта на НАП, където могат да видят сметките.

В отделните сметки ще се погасяват задълженията по поредност на възникване, като се запазва и правилото при стари задължения да се погасяват първо главниците и след това лихвите.

Не е необходимо да се посочва периодът за плащане на съответното задължение, но в сметката за здравни осигуровки лицата може да посочат кои точно задължения искат да погасят с направеното плащане, за да не се стигне до загуба на здравноосигурителни права, предвиждат правилата.

Новото е, че вече при постъпило плащане, дори и да не е дошъл падежът на задължението, то ще се смята за платено, съобщиха от НАП. Настояване за това е имало от самите данъкоплатци. Ако лица са имали надвнесени суми по досега съществуващата единна сметка, дадена им е възможност в рамките на три месеца да кажат кои задължения искат да им бъдат погасени от тези пари, а ако не го сторят, това ще става по давност на задълженията.

От НАП отчитат единната сметка като успешен модел на плащане на задълженията.

Източник: vesti.bg

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus