Карнобат

Кметът на община Карнобат: Изпращаме една благодатна година

Кметът отчита благодатна година в община Карнобат Община Карнобат изпраща 2012 год. без неразплатени сметки, с няколко успешно реализирани проекта и с ниска безработица. В своя кратък анализ на изминалите 12 месеца кметът Георги димитров посочи успехите на своя екип и онова, което според него е можело да бъде направено много по-добре. Коя е добрата новина от свършеното през годината в община Карнобат? Ние се опитваме да си вършим работата, която сме планирали с бюдежта на общината, със спечелените и започнати проекти, които се стараем да изпълняваме в график. В този смисъл 2012 год. си отива като една благодатна година, в която изпълнихме ангажиментите си. Общината приключва годината без неразплатени сметки към доставчици. Преди няколко дни реализирахме един от мащабните проекти за реконструкция на градския център и на парка. В ход е изграждането на два центъра от семеен тип. В ход са проектите по Оперативна програма „Човешки ресурси”, с които осигуряваме заетост и подпомагаме социалните си дейности. Реализирана е капиталовата програма на общината. Няма място за самодоволство, но онова, което поехме като основни ангажименти към нашите съграждани, е изпълнено. В същото време в Карнобат сме съдействали на инвеститори за изграждане на фотоволтаични паркове, на спортни площадки, реконструкцията на спортната зала. В момента се изграждат няколко нови предприятия, които ще намалят натиска на безработица. Имаме сравнително нормално ниво на безработица около 8.5%, което сравнено със съседните общини е добро равните. Независимо от това нашият стремеж е да намалим броя на безработица. А какво не успяхте да постигнете от всичко онова, което си поставихте като задачи? Нормално е летвата да е вдигната по-високо от възможностите ни. Нямаме мащабни начинания, които да сме си поставили за цел и да не сме ги изпълнили. Естесвено, че бихме искали да постигнем повече. Трудности срещаме със сметосъбирането, сметоизвозването и реализирането на големите проект в областта на екологията. Предстои в началото на 2013 год. да подпишем договор за най-мащабния проект, изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и канализация на кварталите на Карнобат. В ход е изпълнението на проекта за претоварна станция и сепарираща инсталация за отпадъци и там трябва да побързаме, защото санкциите, които плащаме сега, са твърде големи и това поражда напрежение, защото тези средства се събират от нашите съграждани и от бизнеса, който е изкюлчително натоварен в условията на криза. Ще има нов размер на таксите, там вървим към леко намаление на ставката за фирми и леко повишаване за гражданите. Стремежът ни е да търсим една по-голяма справедливост. Вторият момент от работата ни, с който не съм удовлетворен от темповете, с които решаваме въпроса , е изграждането на ветроенергийния парк. Ние гласувахме решението, сега се оказва, че пак трябва да го прегласуваме, защото чл. 25 ал.5 от Закона за стопанисване на земеделските земи изисква квалифицирано мнозинство. Надявам се ,че това ще бъде последното решение преди да дадем реалния старт, преди да дадем възможност на инвеститора да изгради парка.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus