Айтос

С първа копка стартира строителството на първата пречиствателна станция на Айтос
С първа копка, на 08.08. 2018 г, беше даден стартът за изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Айтос. Първото пречиставтелно съоръжение на град Айтос се изгражда по проект на Община Айтос, финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г"., чрез Кохезионния фонд на Европейския Съюз, национално съфинансиране от Държавния бюджет на Република България и собствен принос на Община Айтос.

Поканата на кмета Васил Едрев и екипа по проекта за събитието уважиха Севдалина Турманова - Зам областен управител на област Бургас, народните представители от ПП ГЕРБ - Ивелина Василев, Галя Василева, Севим Али - народен представител от ДПС, инж. Ганчо Тенев – Директор на ВиК ЕАД - Бургас, инж. Тонка Атанасова - Директор на РИОСВ – Бургас, Божидар Роев - представляващ изпълнителят "ДЗЗД КА-АЙТОС" и Румяна Соколова – Управител на ДЗЗД „ВОДОКАНАЛ АЙТОС 2017” - другият изпълнител по проекта, ставрофорен иконом Ромил Негозов, Районният мюфтия Селятин Мухарем, представители на дирекции и служби, общински съветници, кметове на населени места, общинари и граждани.Церемонията се проведе на строителната площадка на пречиствателната станция, в промишлената зона на Айтос. На терена, изпълнителят "ДЗЗД КА-АЙТОС" показа, че техниката е в пълната готовност и строителните дейности вече са в ход. Божидар Роев - представляващ изпълнителя на строителството на ПСОВ- Айтос, благодари за доверието към компанията "ДЗЗД КА-АЙТОС". "Искам да уверя всички, че ще направим всичко възможно пречиствателната станция да бъде завършена в срок. Жителите на община Айтос ще получат един качествен и работещ продукт. Знам, колко сили е струвал този обект на кмета Васил Едрев и на целия екип на Община Айтос, което за нас е огромна отговорност. Това не е първият обект, който изпълнява нашата компания, изграждали сме и по-големи причиствателно станции, за по-голям брой жители. Така че ще бъде направена според всички европейски изисквания и нормативни документи", заяви преди първата копка Роев.Познавайки в детайли проекта, като ексминистър на околната среда и водите, Ивелина Василева определи старта на строителството като историческо събитие за Айтос. "Това е най-мащабният проект, който Община Айтос някога е изпълянвала. Затова искам да поздравя и да благодаря на кмета Васил Едрев и на неговия екип, за усилията, които положиха да доведат този проект до тук.

Поздравявам и всички представители на държавните институции и на В и К дружеството, които съдействаха за това, този проект да се случи. Искам да пожелая на изпълнителите и на всички екипи, които ще работят - изпълнението да бъде качествено и в срок, за да може, след малко повече от година, всички ние, отново да се съберем тук, за да открием модерното пречиставтелно съоръжение, което ще осигури по-чисти води в Айтоска река и в Черно море. Ще осигури по-добри условия на живот на гражданите на Айтос и по-добри условия за инвестиции в региона.Това е особено важен и мащабен проект, част от нашата грандиозна инвестиционна програма, която предприехме в област Бургас за изграждането на пречиствателни станции. Проекти, които са наистина тежки и много често неблагодарни, но пък изключително важни. И аз благодаря на всички, които полагат усилия за това", каза още Василева

Стартът на събитието беше даден с водосвет, отслужен от ставрофорен иконом Ромил Негозов. Като домакин, кметът Васил Едрев представи хронологията на дългогодишната история на развитие на проекта и припомни трудностите, както и усилията на всички участвали в проекта личности и институции.

Градоначалникът благодари на всички, допринесли да се стигне до етапа строителство. В обръщението си, той подчерта, че това е най-мащабният инфраструктурен проект на Община Айтос от промените насам, не само като инвестиция, но и като преки и костве ползи за бизнеса и гражданите на общината."Чакаме този ден от няколко години. Първо, защото това е една от най-големите инвестиции за Айтос от промените до сега. Второ, защото очакваният резултат е пречистване на всички отпадъчни води на територията, което означава по-чиста околна среда за децата и гражданите на община Айтос. И на трето, но не на последно място - отдавна чакаме този ден, защото работата по проекта беше много продължителна и тежка. Трябваше да минем през два програмни периода, за да стигнем до днешната първа копка. Това е проектът, за който сме положили най-много усилия, и за който получихме много сериозна подкрепа от Министерството на околната среда и водите и от Управителния орган на Оперативна програма "Околна среда".
През последните седем години Община Айтос реализира десетки проекти, направени бяха много първи копки. Но точно за тази първа копка, Общинска администрация - Айтос работи от първия ден на първия ми мандат като кмет на Община Айтос",
заяви на събитието кметът.

Той поднесе благодарности към бившия и към настоящия министри на околната среда и водите - Ивелина Василева и Нено Димов, към експертите на Министерството на околната среда и Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" за изключителната подкрепа и съдействие. Градоначалникът благодари още на общинските съветници, на екипа по проекта и на всеки един от служителите, които през годините е положил усилия за реализацията на проекта.

Въпреки че идеята за изграждане на пречиствателна станция в Айтос е от 2009 г., реалният старт на проекта беше през януари 2017 година, когато в Айтос, тогавашният Министър на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът Васил Едрев подписа договора за финансиране по ОП "Околна среда 2014-2020". Ще припомним, че за подписването на договора, тогава в Айтоос пристигна лично Министър-председателят Бойко Борисов.

Кметът Васил Едрев представи изпълнителите на проекта и изрази увереност, че ще спазят сроковете за строителството. Стана ясно, че срокът за изпълнение на проекта е в края на 2019 година
Първа копка за изграждането на първата в историята на град Айтос Пречиставтелна станция за отпадъчни води с кирки и каски направиха Васил Едрев, Севдалина Турманова - Зам областен управител на област Бургас и представителят на изпълнителя Божидар роев.

Шампанското в чисто нова земекопна машина със замах хвърли Роев – Представляващ ДЗЗД КА-АЙТОС; Изпълнител на обособена позиция 1 - Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на град Айтос / в това число и съпътстваща инфраструктура, като довеждащ и отвеждащ колектор на ПСОВ, довеждащ водопровод и др. На церемонията присъстваше и Румяна Соколова – Управител на ДЗЗД „ВОДОКАНАЛ АЙТОС 2017” - Изпълнител на обособена позиция 2 - Доизграждане на Главен клон І и Главен клон ІІІ от канализационната мрежа на гр. Айтос и всички съпътстващи съоръжения (преливници, задържатели, шахти и др.)”

Общата стойност на проекта е 18 929 054,03 лв, от които:
- 11 992 842,17 лв са осигурени от Кохезионния фонд на Европейския съюз;
- 2 104 030,97 лв национално съфинансиране, осигурено от държавния бюджет на Република България;
- 1 786 963,55 лв собствен принос на община Айтос;
- 3 115 217,34 лв данък добавена стойност.
От екипа по проекта в Община Айтос с ръководител инж. Иван Биделев обясниха пред медиите, че Пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Айтос е проектирана да събира и третира замърсяване за 22 044 еквивалентни жители. Технологичната схема предвижда механично и пълно биологично пречистване на отпадъчните води с отстраняване на азот и фосфор, стабилизация и механично обезводняване на излишната утайка.

Строително-монтажните работи на „Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Айтос” следва да бъдат извършени за 566 календарни дни. "След приключването им, община Айтос ще има нова, модерна и отговаряща на всички европейски директиви, относно пречистването на отпадъчните води в населените места, пречиствателна станция. С изпълнението на проекта ще се постигне подобряване качеството на живот на населението, опазване и подобряване състоянието на водните ресурси на територията на община Айтос", каза още инж. Биделев.

Проектът се съ-финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз, държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” и община Айтос

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus