Политика

Депутатите приеха промени в Закона за движението по пътищата

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за движението по пътищата . Народните представители приеха законопроекта за изменение и допълнение на закона, внесен от Министерски съвет, и отхвърлиха внесения от Ивайло Московски и Иван Вълков.
В мотивите към законопроекта от Министерски съвет се посочва, че се предлагат промени, свързани с изпълнението на ангажиментите на Република България за въвеждане изискванията на Директива 2011/82/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата. Съгласно чл. 12 от директивата в срок до 7 ноември 2013 г. държавите членки следва да въведат в националното си законодателство нейните изисквания.

Директивата предоставя процедура за санкциониране на нарушителите, извършили нарушение на територията на друга държава-членка, което ще допринесе до засилване на превенцията в областта на пътната безопасност. Предвижда се удостоверението за регистрация да бъде безсрочно за разлика от разрешението за извършване на дейностите по обучението в момента, което се издава за срок 5 години. В законопроекта е включен нов образец за налагане на глоба с електронен фиш, който ще се утвърждава от министъра на вътрешните работи. Образецът включва дата и точен час на извършване на нарушението, като се изписват часът, минутите и секундите и датата на издаване на електронния фиш.

С предлаганите промени в закона се цели да бъде въведен цялостен всеобхватен контрол за спазване на забраната за управление на МПС под въздействието на вещества, застрашаващи безопасността на движението по пътищата. Предвижда се създаването на дефиниция за упойващи вещества с цел подобряване ефективността на контрола, осъществяван по смисъла на Закона за движението по пътищата.


Соня Георгиева

viapontika@viapontika.com

Соня Георгиева е дългогодишен журналист, работила във вестник "Черноморски фар", главен редактор на седмичника "Свободен Бряг", главен редактор на списание "Вирджиния", продуцент на TV предаванията "Неделно матине" и "Ревю". Приоритетни теми за нея са политиката и обществените отношения, здравеопазването, светският живот, световните знаменитости, културата и модата.

Comments

comments powered by Disqus