Бизнес

ЕК одобри изграждането на връзката между газопроводите на България и Гърция

Европейската комисия одобри изграждането и експлоатация на междусистемния газопровод с дължина 182 км („IGB“) между Гърция (Комотини) и България (Стара Загора). Проектиран е да транспортира до 2021 г. 3 милиарда кубически метра годишно природен газ от Гърция до България.

Междусистемната връзка ще бъде собственост на Ай Си Джи Би АД – съвместно акционерно дружество, съставено от консорциума Ай Джи Ай Посейдон (IGI Poseidon), включващ италианското дружество Едисон (Edison) и заварения гръцки оператор ДЕПА (DEPA), и Българския енергиен холдинг. Общите разходи за изграждането на междусистемната връзка са 240 милиона евро. Една възможна бъдеща фаза на проекта би могла да увеличи този капацитет до 5 m3 годишно и да даде възможност на България за обратна връзка с Гърция, отбелязва Комисията в свое становище, подчертавайки, че проектът ще допринесе за безопасността и диверсификация на енергийните доставки на ЕС, без да причинява дискомфорт на конкуренцията.

Финансирането ще се осигури чрез пряко дялово участие от 46 млн. евро от акционерите на съвместното дружество, вноска от 45 млн. евро от Европейската енергийна програма за възстановяване (ЕЕПВ), управлявана централно от Европейската комисия, заем от 110 млн. евро, предоставен от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) на БЕХ (впоследствие прехвърлен на Ай Си Джи Би АД) и пряко финансово участие с 39 млн. евро от държавния бюджет на България чрез оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 година.

Комисията оцени мерките за подпомагане според правилата за държавните помощи и съгласно насоките от 2014 г. за държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика. Комисията заключи, че проектът ще допринесе за напредъка по основните стратегически цели на ЕС, включително за разнообразяването на източниците за доставка на газ и ще повиши сигурността на доставките на газ за ЕС; мерките за помощ са необходими, тъй като проектът не би могъл да бъде осъществен без помощта.

Междусистемната връзка е включена в списъка на европейските проекти от общ интерес предвид нейното стратегическо значение за разнообразяването на доставките на природен газ в Източна Европа чрез Трансадриатическия газопровод (засега 98 на сто от вноса на газ в България са от един и същи източник). Газопроводът ще свърже преносните системи за газ ДЕСФА (DESFA) и ТАП (TAP) в Гърция с преносната система в България

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus