Горещ въпрос

Кои са основните правила за пожарна безопасност през есенно-зимния отоплителен сезон?

Всяка година десетки хора загиват в пламъци в собствените си домове.Според специалистите, основните причини за повишения брой битови пожари в страната са резките климатични промени, характерни за този период от годината, неправилното използване на електрически и нагревателни уреди, небрежното боравене с открит огън и пренебрегване на основните правила за пожарна безопасност.

Основни правила за пожарна безопасност през есенно-зимния отоплителен сезон:

1. Не претоварвайте електрическата мрежа. Всяка електрическа инсталация е оразмерена да „издържи“ определени електрически товари.
2. Ползвайте само стандартни и по възможност автоматичните електрически предпазители (бушони) и изправни електрически уреди и съоръжения.
3. Монтажът на електрически отоплителни уреди оставете на технически грамотно лице.
4. Не оставайте работещи електроуреди без наблюдение.
5. Поставяйте отоплителните електроуреди на безопасно разстояние от горими и леснозапалими вещества и материали!
6. Дори отоплителните печки на твърдо гориво са сложни технически съоръжения, чиито горивни камери са конструирани за конкретен тип горива. Не всички печки, предназначени за дърва са подходящи за работа с въглища, особено по-калоричните!
7. Създайте подходящи условия, при които няма възможност въглени и искри да попаднат върху намиращи се в близост горими и леснозапалими вещества и материали!
8. Не оставайте газови уреди и бутилки в близост до отоплителните уреди. 9. Не съхранявайте горивото (дърва и въглища) в непосредствена близост до отоплителния уред. В дома си съхранявайте само количества за ежедневната употреба!
10. Не разпалвайте отоплителните уреди със запалителни течности, които не са предназначени за такъв вид дейност.
11. Изхвърляйте сгурията и пепелта само в негорими метални съдове.
12. Всички димоотводи (кюнци) трябва да са стабилно укрепени и монтирани на безопасно разстояние от горими конструкции.

Соня Георгиева

viapontika@viapontika.com

Соня Георгиева е дългогодишен журналист, работила във вестник "Черноморски фар", главен редактор на седмичника "Свободен Бряг", главен редактор на списание "Вирджиния", продуцент на TV предаванията "Неделно матине" и "Ревю". Приоритетни теми за нея са политиката и обществените отношения, здравеопазването, светският живот, световните знаменитости, културата и модата.

Comments

comments powered by Disqus