Бизнес

Още 7 дни за подаване на декларации за корпоративните данъци

Паричнитя салон на НАП на ул. "Александровска" в Бургас. Все повече фирми обаче предпочитат даподават декларации чрез интернет.
На 31 март изтича срокът за подаване на годишната данъчна декларация за облагане с корпоративни данъци, припомнят от НАП.

По данни на агнцията близо 80 % от дружествата, осъществяващи дейност в Бургаска, Ямболска и Сливенска област подават декларация по електронен път, подписана с електронен подпис.

Общо 19 000 декларации са подадени в НАП Бургас от началото на годината.

31 март е крайният срок и за фирмите, които не са извършвали дейност през 2013 г. Тези дружества, които не са работили през миналата година попълват отделен формуляр - образец 1010а.

В него декларират, че за предишната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство.

Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността. Декларациите се подават в офисите на НАП по мястото на регистрация на фирмите, по пощата с обратна разписка или по интернет.

Неподаването на декларациите се санкционира с глоба, като минималната е 500 лв. за юридическо лице и 200 лв. за управителя на фирмата, предупреждава от Приходната агенция.

За последните 3 г. НАП Бургас е съставила 12 000 акта за неподаване на тази декларация от фирми без дейност.

"Това са излишни разходи за бизнеса, учудващо е, но има и фирми, които въпреки че са санкционирани веднъж, продължават да не подават декларация", коментираха от приходното ведомство.

31 март е и крайният срок, в който трябва да се плати дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски.

Фирмите, които подадат декларациите си по електронен път ползват 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.). Тази отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен в срок до 31 март 2014 г. , обясняват от НАП.

Рая Стоянова

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus