Избори 2013

ПЪЛНИЯТ СПИСЪК на депутатите в 42-то НС по избирателни райони

Снимка: БНР
Решението на Централната избирателна комисия, с което става ясен съставът на новия парламент, е в три точки. Ето ги:

1. Обявява за избрани за народни представители в Четиридесет и второ Народно събрание в многомандатните изборни райони (следва списъкът - виж по-долу)

2. Кандидатите за народни представители, избрани в два многомандатни изборни района, са длъжни в еднодневен срок от узнаването писмено да заявят в Централната избирателна комисия в коя листа желаят да останат избрани.

3. В случай че кандидатът не подаде писмено заявление в еднодневен срок от узнаването, Централната избирателна комисия го обявява за избран за народен представител от изборния район, в който първо е регистриран за кандидат за народен представител. Поредността се определя от датата и часа на приемане на решението на РИК за регистрация на съответната кандидатска листа.viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus