Горещ въпрос

Падна ограничението за придвижване на дребни преживни животни

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) свали строгия надзор и рестриктивните санкции във връзка със заболяването чума по дребните преживни животни в областите Бургас, Ямбол и Хасково. Срокът за прилагане на разширените мерки за контрол на болестта, наложени на страната ни с решение на Европейската комисия (ЕК), изтече в края на декември 2018 г.

До това се стигна след проведени многократни срещи между БАБХ и ЕК и след обобщаване на резултатите от извършвания надзор. Експертите се обединиха около становището, че рестриктивните мерки могат да бъдат облекчени като отпаднат ограниченията за движение на дребни преживни животни и продукти в рамките на зоната в трите области

Дребните преживни животни с произход от населените места в общините Болярово, Елхово, село Поляна от община Стралджа – област Ямбол и населените места от общините Средец, Созопол, Приморско, Малко Търново и Царево – област Бургас, ще могат да бъдат придвижвани в рамките на цяла България след клиничен преглед, извършен 3 дни преди движението и с издадено ветеринарномедицинско свидетелство за движение от официален ветеринарен лекар

Същата мярка се прилага и при движение на дребните преживни животни от останалите общини от областите Ямбол, Бургас и Хасково, в рамките на цяла България, с изключение на тези, предназначени за незабавно клане. Няма ограничение за движение на дребните преживни животни за незабавно клане в рамките на страната.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus