Общество

Национален съдийски форум търси адекватно решение на проблемите в системата

„Ние правораздаваме в името на народа и не можем да си позволим пространни и неясни мотиви, от които гражданите се объркват. Това няма как да води до повишаване на общественото доверие в съда“, заяви председателят на Апелативен съд – Бургас Деница Вълкова в свое изказване по време на Конференцията „За ефективността на правосъдието“, която се провежда днес в Бургас.
Събитието е организирано от Висшият съдебен съвет в посредством Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика към Съдийската колегия“, Комисия „Съдебна администрация“ към СК и Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС.

Присъстват над 100 магистрати от цялата страна, сред които представители на ВСС и ИВСС, председателят на Върховния административен съд, административни ръководители и заместник – председатели на апелативни, окръжни и районни съдилища, редови съдии.

Това е първият национален съдийски форум, който има изцяло практическа насоченост, като се предвижда провеждането на други подобни мероприятия като част от цикъл, водещ до реални промени и резултати. Целта е да бъдат поставени и решени адекватно съществуващите в съдилищата проблеми, като бъдат съобразени с европейските препоръки и добри практики, както и условията, в които функционира българската съдебна система.

Конференцията беше открита от Боряна Димитрова - член на ВСС и председател на комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия.

По време на форума бяха дискутирани възможностите за кратки мотиви на съдебните решения. В своето изказване съдия Вълкова предложи две групи мерки и посочи видове дела, които могат да приключват с кратки мотиви. Тя подчерта, че е нужен дебат както за промяна в чл. 121 ал.4 от Конституцията, така и по конкретни текстове от НПК в името на по – ефективното правораздаване. В тази посока беше и направеното предложения, съдът да не се мотивира при постановяване на решенията си, ако в отправените до него писмени изявление се съдържа език на омразата. Председателят на Апелативен съд – Бургас се обяви за кратки, точни, ясни и убедителни мотиви на съдебните решения. „Конференцията би била успешна, ако се обединим дори само в две от предложенията, които ще изслушаме и обсъдим, и така бихме излъчили важното послание, че съдиите не воюваме помежду си, а сме единни“ каза в заключение съдия Деница Вълкова.

В първия модул на форума със свои изказвания се включиха председателите на РС – Бургас и РС – Несебър Асен Радев и Евгени Узунов, а във втория, относно предложенията за промяна на заповедното производство за постигане на по – голяма ефективност, становище по темата представи и председателят на ОС – Бургас Росица Темелкова.

Като краен резултат от Конференцията се очаква предложенията и становищата на съдиите по двете теми, да се предложат на вниманието на по-горните инстанции, на колегиите на ВКС, на ИВСС, на ВСС.

Целта е и създаване на нов стандарт, съобразен с Конституцията и законите, относно произнасянето и писането на мотиви към съдебните актове по определени дела.
31.05.2019 г.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus