На стената

Държавата дава 50 млн. лв. за студентски кредити

Държавата ще гарантира кредити на студенти и докторанти в размер до 50 млн. лв.

Това показва Проект на Решение на Министерския съвет за издаване на държавна гаранция за 2020 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти предложен за обществено обсъждане.

Миналата година общата сума, изтеглени студентски кредити, е била 5.4 млн. лв.

Договорените кредити по реда на Закона за кредитиране на студентите и докторантите са гарантирани от държавата до тяхното пълно погасяване.

Основната цел на кредитирането на висшето образование е осигуряването на финансова подкрепа за студентите и докторантите, които не са в състояние да покрият разходите си за обучение във висшите училища.

Финансовата подкрепа се изразява в гарантиране на главницата и лихвите по кредитните задължения на студентите и докторантите.

Съобразно изискванията на Закона за кредитиране на студенти и докторанти министърът на образованието и науката участва в преговорите за издаване на държавни гаранции по този закон и подписва от името на правителството споразуменията за издаване на държавна гаранция с банките, въз основа на решението на Министерския съвет.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus