Несебър

НСИ: Жителите на община Несебър са вече 28 968.


По данни на Националния статистически институт към 31.12.2019г. жителите на община Несебър са 28 968.
Прирастът на населението й през последните години е забележителен и впечатляващ. Най-после след 60 години като самостоятелна община, Несебър води пред общини като Айтос - 27 632 жители, Руен - 27 593 жители, Поморие - 27 263 жители, Карнобат - 23 066 жители.

От живеещите в община Несебър 14 157 са мъже и 14 811 жени.
В градовете Несебър, Свети Влас и Обзор те са общо 20 120, от тях мъжете са 9 751, а жените - 10 369.
В селата жителите са 8 848, като мъжете са 4 408, а жените – 4 442.
В резултат от механичното движение новозаселените са 2098 /мъже - 999, жени - 1099/, а изселените са 973 /мъже - 460, жени - 513/.
Естественият прираст е 1125 души /мъже - 539, жени - 586/.

За първи път Община Несебър се обособява и започва да функционира като самостоятелна административна единица в рамките на България на 10 април 1959г. За демографското състояние на населените места в тогавашната Поморийска околия може да се съди по данни от преброяването към 01.12.1956г.

Към тази дата жителите на Несебър са 2 333, на второ място по население е Кошарица - 1609, следват: Оризаре - 1198, Гюльовца - 1085, Равда - 787, Тънково - 783, Влас - 656, Морско - 370 и Плазовец - 231
Общата численост на тези населени места възлиза на 9 052 жители. Те се числят към околия Поморие, чиито общ брой на населението е 34 603 души.

В развитието на една община има факти и събития, които не трябва да се забравят, а да се отбелязват периодично. В годините може и трябва да се припомня за всички, които повече от 6 десетилетия работят за развитието на Несебър като една от най-привлекателните и проспериращи български общини.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus