Травел портал

„Пещерите „Дедова дупка“ „Серапионова"и средното поречие на река Негованка- места, които трябва да видите!

пещерата "Дедова дупка“
Пещерите Серапионова и Дедова дупка, и местността средно поречие на река Негованка станаха защитени територии със заповед на министъра на Околната среда Емил Димитров, Ревизоро.

Природната забележителност „Пещера „Дедова дупка““, в землището на село Челопек, община Враца е обявена за защитена с цел опазване на характерен подземен ландшафт, включващ 28-метрова пропастна пещера, забележителна със своите калцитни образувания - сталактити, сталагмити, сталактони, дендрити, завеси, повлеци, ситрови езера, както и калцитни кристали с дължина 5-12 см., скална гъба и езеро.

Местността „Средно поречие на река Негованка“, в землищата на село Ново село и село Емен в община Велико Търново е обявена за защитена заради опазване на характерен карстов ландшафт, крайречни гори и групи вековни дървета по поречието на река Негованка, находища на застрашени и защитени растителни видове като елвезиево кокиче и снежно кокиче.

Местността е местообитание и на застрашени, уязвими и защитени животински видове като черен щъркел, обикновен мишелов, бухал, гарван гробар, видра, европейска дива котка и др.

Местността „Серапионова пещера“, в землището на село Лютиброд, община Мездра е обявена за защитена с цел опазване на местообитания на видове прилепи от национална и европейска значимост: голям подковонос, малък подковонос, южен подковонос, голям нощник, остроух нощник, пещерен дългокрил, дългопръст нощник, както и видове безгръбначни животни, сред които и троглобионтното насекомо Beskovia bulgarica.

На територията на защитените местности са забранени редица дейности като строителство, промени в ландшафта, скално катерене, провеждане на снимки и масови мероприятия, влизане в пещерите в периодите 25 май-31 юли и 1 ноември-1 април и др.

Източник: БНТ

Соня Георгиева

viapontika@viapontika.com

Соня Георгиева е дългогодишен журналист, работила във вестник "Черноморски фар", главен редактор на седмичника "Свободен Бряг", главен редактор на списание "Вирджиния", продуцент на TV предаванията "Неделно матине" и "Ревю". Приоритетни теми за нея са политиката и обществените отношения, здравеопазването, светският живот, световните знаменитости, културата и модата.

Comments

comments powered by Disqus