Бизнес

Предлагат ваучери за ток и парно за пострадали от кризата

Да се регламентира механизъм за подкрепа (целеви ваучери) за плащането на сметки за ток, парно и вода за домакинства, които не разполагат с доходи поради извънредното положение.

Това е една от мерките за справяне с кризата от коронавируса, по която има пълно единодушие между синдикати и работодатели. Мерките са внесени в Министерски съвет и се очаква становището на правителството по тях.

По отношение на лицата, уволнени по време на извънредното положение, които нямат право на обезщетение за безработица, да се предвиди натурална помощ с ваучери за храна на стойност линията на бедност.

Друга мярка предвижда да се допълни възможността за предоставяне на „ваучери за здравна превенция“ от страна на работодателите към служители чрез промяна на Наредба № 7 от 2003 г. на Министерство на финансите за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна.

Минималното обезщетение за безработица да се установи на 60 на сто от осигурителния доход (при запазване на максималния месечен размер на осигурителния доход) – до края на 2020 г., предлагат още бизнесът и синдикатите.

Тяхна идея е въвеждането на допълнителен целеви отпуск до 20 дни за сметка на НОИ за уязвими групи работници (майки с малки деца, възрастни и пр.) до края на 2020 г.

Изплащане на месечна компенсация за самоосигуряващите се лица в размер на една минимална работна заплата за времето на извънредното положение, но не повече от 3 месеца, като основен критерий да бъде средномесечен доход под 1000 лв. за 2019 г. и при деклариране на имотното състояние, предлагат още бизнесът и синдикатите.

Друга мярка е разсрочване за определен период след отмяната на извънредното положение на изплащането на осигурителни вноски за самоосигуряващите се лица и за техни служители при спад поне 20% в доходите, като се запазят всички осигурителни права, произтичащи по закон.

Източник:pariteni

Емилия Карабулева

viapontika@viapontika.com

Емилия Карабулева е дългогодишен журналист. Работила е в бургаски вестници и в плевенския седмичник "BG Север". Автор е на материали във вестниците "Капитал", "Банкер" и разследвания за в. "Политика". Нейните интереси и публикации са в областта на икономиката, политиката, културата и обществения живот. Работи за каузата "пътна безопасност".

Comments

comments powered by Disqus