Бизнес

Бургас и Стара Загора стават двигатели на растежа в Югоизтока

Бургас и Стара Загора ще са центровете – двигатели на растеж в Югоизточен район в програмния период 2021-2027 г. Другите опорни центрове за развитие на района са общините Сливен, Ямбол, Нова Загора и Казанлък.

Днес бяха избрани 13-те представители на тези области в бъдещия Регионален съвет за развитие. Той ще има важна роля в първоначалното одобрение на проектите, които могат да бъдат реализирани с европейски средства.

За област Бургас в Регионалния съвет за развитие на Югоизточния район за планиране представители ще са Димитър Николов – кмет на община Бургас, Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол, Иван Алексиев – кмет на община Поморие, Васил Едрев – кмет на община Айтос и кметът на община Руен Исмаил Осман.
Представители на област Сливен ще са Стефан Радев – кмет на община Сливен, Николай Грозев – кмет на община Нова Загора. От област Стара Загора в Съвета влизат

Галина Стоянова – кмет на община Казанлък, Живко Тодоров – кмет на община Стара Загора, Николай Тонев – кмет на община Гълъбово и Мариан Цонев – кмет на община Гурково. Област Ямбол ще се представлява от Георги Георгиев – кмет на община Тунджа и Валентин Ревански – кмет на община Ямбол.

На срещата, организирана от Националното сдружение на общините в Република България, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова представи новия регионален подход и интегрираните териториални инвестиции за бъдещия програмен период 2021-2027 г.

Тя подчерта ключовата роля на Регионалните съвети за развитие в процеса на планиране, управление, координация и изпълнение на регионалния план за развитие, както и в процесите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, съобщи Kmeta.bg

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus