Царево

Исторически Музей- Царево със сертификат ,, Достъпна България‘‘

Общински Исторически Музей- Царево получи сертификат за достъпна архитектурна среда ,, Достъпна България‘‘

През 2018 г. Комисията за защита от дискриминация започна Национална кампания за достъпна архитектурна среда под наслов ,, Достъпна България‘‘ .

Целта на кампанията ,, Достъпна България‘‘ е да бъде осигурена достъпна архитектурна среда за хора с увреждания. КЗД изследва достъпност на архитектурната среда в Бургаска Област и Общински Исторически Музей- Царево попадна в списъка с малкото отличени които са изпълнили всички изисквания. Церемонията се проведе в БСУ- Бургас. Музеят в Царево получи сертификат за осигуряване на среда, подходяща за хора с увреждания. И накрая не бива да забравяме че: ОИМ- Царево отговаря не само на най- съвременните изисквания за експониране , а така също за достъпна архитектурна среда за хора с увреждания, което ни кара да се гордеем.
Наградата получи лично г-н Тодор Гондов- Директор на Общински Исторически Музей град Царево.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus