Камено

Община Камено отърва 2000 лв. екосанкция заради грешка на инспектор

Автор: Митко Добрев

Районният съд на Бургас отмени наказателно постановление на РИОСВ-Бургас, наложено на община Камено. Магистратите са преценили, че санкцията от 2000 лв. не е наложена на когото трябва и както трябва.

На 4 декември м. г. е била извършена планова проверка на канализационната система на село Кръстина. Резултатите от проверката са придружени с две задължителни предписания:

Първо, до 5 декември, да се предприемат незабавни действия за отпушване на шахтата до контактния резервоар на ПСОВ на канализационната система на село Кръстина, като за това писмено да бъде уведомена РИОСВ -Бургас";

Второ, до 11 декември да бъдат предприети мерки за въвеждане на пречиствателната станция за отпадъчни води, част от канализационната система на с. Крьстина, в нормален режим на експлоатация. За предприетите действия писмено трябвало да бъде уведомена РИОСВ - Бургас."

Във фиксираните срокове обаче в екоинспекцията не е получена информация за предприетите мерки. Това е причината на 17 февруари т.г. ст.експерт от РИОСВ да състави акт за бездействие от страна на общинската администрация. Въз основа на него е издадено наказателно постановление, наложена е санкция от 2000 лв.

Общината обаче го обжалва, тъй като актът е издаден не на кмета, а на служител, който не е упълномощен да приема такива документи. Освен това върху него няма и подпис, което съвсем поставя под съмнение, че общинската администрация е запозната със съдържанието му. Спорът РИОСВ - Камено не е разгледан по същество.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus