Градът

Общинският съвет в Бургас ще може да заседава и онлайн

Общинският съвет в Бургас да може да заседава и от разстояние чрез видеоконферентна връзка. Това предвиждат промени в Правилника за дейността на местния парламент, изготвени от специално създадената комисия. Тя беше сформирана с решение на Общинския съвет, взето на сесията на 29 септември.

Промяната се налага заради приети от парламента изменения в Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ през месец август. Те бяха гласувани заради пандемията от COVID-19 у нас. Заседанията ще се проведат от разстояние само при извънредни обстоятелства.

Днес промяната беше одобрена от Комисията по икономика и инвестиционни политики. Председателят на Общинския съвет Севдалина Турманова обяви:

„Комисията се справи блестящо. Ползва опит и от други съвети. Това беше наложително и належащо. След като изберем софтуер, ще помислим за обучения и тренинг на съветниците.“

В докладната записка, внесена от председателя на временната комисия за правилника Антонио Душепеев от ГЕРБ, се предвижда, че заседанията на постоянните комисии ще се провеждат от разстояние чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник. В случаите, когато няма техническа възможност за провеждане на заседания на постоянните комисии от разстояние онлайн, председателят на Общинския съвет отново ще ги свиква, но решенията ще се взимат чрез неприсъствено гласуване по друг начин.

Всеки съветник ще трябва да изпрати от своя мейл на мейла на Общинския съвет начина, по който гласува за всяка една от докладните записки. Той може да излага и мотиви за своето решение. Разпечатки от тези мейли ще се прилагат към протокола от съответното заседание.

Тези правила ще важат и за сесиите на самия Общински съвет.

Докладната записка на временната комисия беше подкрепа от всички членове на икономическата комисия.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus