Образование

Последна възможност за "Киберсигурност" и "антитероризъм" в Пловдивския университет

Желаещите да се обучават в магистърските програми „Киберсигурност“ и „Мениджмънт на националната сигурност и антитероризъм“ на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“ имат последна възможност да се запишат. Срокът за влизане в едни от най-атрактивните специалности в университета изтича на 31 октомври 2020 г. , казаха от катедра „Политически науки и национална сигурност“.

„Мениджмънт на националната сигурност и антитероризъм“ е актуална и търсена програма за управление на системата за национална сигурност и отбрана, както и за формите и методите на тероризма, начините и средствата за противодействие. Тя е съобразена със съвременните рискове, с промените във външната среда – терористични актове, миграционен натиск, засилване на радикалния ислям, както и във вътрешната среда – увеличена престъпност и високи нива на корупция.

Втората магистратура - „Киберсигурност“, гарантира на студентите отлични знания и умения за справяне с най-новите заплахи и предизвикателства пред киберпространството. Програмата отговаря на европейските стандарти за обучение. Подготвя специалисти в основни области от мениджмънта на киберсигурността: управление на риска, изграждане на способности за киберсигурност, управление на човешкия фактор в киберсигурността, противодействието срещу киберпрестъпления, интернет сигурност, мрежова и комуникационна сигурност и на системите на критичната информационна инфраструктура.

И в двете програми като лектори се включват и водещи чужди експерти. Ръководителят на звено “Киберсигурност и информационна сигурност” в Министерството на транспорта и пътната сигурност на Израел Орен Елимелех е един от тях. Той международен експерт по киберсигурност към правителството на Израел.

Друг лектор е водещият експерт и генералент секретар на Европейската организация по киберсигурност (ECSO) – Луиджи Ребуфи. Според него най-добрият отговор на този вид заплахи е публично-частното партньорство, защото проблемът не засяга само една или друга страна, а цялото общество, държавата и бизнеса.

kmeta.bg

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus