Творците

Окръжен съд – Бургас връчи грамота на декана на Центърът по юридически науки към БСУ

Ръководството на Окръжен съд – Бургас не пропусна да отбележи Денят на народните будители и връчи грамота на проф. д.н. Мария Нейкова, Декан на Центърът по юридически науки към БСУ. Председателят на Окръжен съд – Бургас, съдия Росица Темелкова, изрази своята благодарност за проявените от страна на проф. Нейкова инициативност и диалогичност при работата със съдебната институция, съпричастността й за развитието и популяризацията на правото, както и вдъхновението й за бъдещите юристи.

„Будителството се носи в сърцето, а правото е призвание. Когато тези две ценности се изразяват съвместно, правят своя притежател стойностен будител. Окръжен съд – Бургас има щастието да познава и работи с един такъв вдъхновител – проф. Мария Нейкова", заяви при връчването на приза Административният ръководител на съдебната институция.

Проф. Нейкова сподели „Приемам това отличие като признание както за добрата съвместна работа на институционално ниво, така и като атестация за професионализма на възпитаниците на Бургаски свободен университет и работещи в съдебната система.".


Мария Нейкова е професор по административно право и процес и доктор на науките по национална сигурност. Ученият е ключов експерт по европейски проекти в сферата на електронното управление, административните услуги на гражданите и бизнеса. Работи по проекти относно функциите и компетенциите на областните управители и контрол по законосъобразност на актовете на кметове и Общински съвети. Деканът на Центъра по юридически науки към БСУ е член е на Съюза на учените в България, на Асоциацията на завършилите колежа по отбраната на НАТО, Българската асоциация по криминология, както и Почетен член на Съюза на офицерите и сержантите от запаса.

Проф. Мария Нейкова е автор на учебник по административно обслужване. Нейно дело са научните книги - „Административно правни аспекти по опазване на недвижимото културно-историческо наследство" и „Гражданското общество – фактор на сигурността в държавата". Преподавателят, като учен и общественик, неуморно продължава да работи по нови проекти в сферата на правото и на доброто управление, по проекти, свързани със сигурността и административната реформа.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus