Камено

Камено: Ударни ремонти на детски градини, нови съоръжения за младите и подобряване на инфраструктурата в Бюджет 2021

Цялостен ремонт на детската градина в с. Свобода, разширяване на старата в с. Черни връх, подмяна на водоснабдителната инфраструктура в с. Винарско, изграждане на скейт парк за децата в Камено, закупуване на нова техника са само част от амбициозната капиталова програма на община Камено. Днес на първата за годината сесия местният парламент прие с пълно мнозинство Бюджет 2021, който възлиза на 14 643 473 лева. Капиталова програма е 5 407 675 лв.

На днешното заседание стана ясно, че общината започва 2021г. без просрочени задължения, без дългове, с 1 397 791 лв. преходен остатък.

Администрацията планира също така да проектира канализационен колектор от Камено до пречиствателна станция на Лукойл, с който ще се реши проблема със заустването на отпадъчните води от канализацията.

Приоритет на общината е и оптималното използване на възможностите на европейското финансиране, както и насочване на инвестиции за благоустрояване на уличната и водопроводната мрежа в града и селата, също така и провеждане на активна социална политика, подобряване условията за предоставяне на публични услуги в сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности.

През настоящата година продължава изпълнението на два важни проекта по трансгранично сътрудничество в района на крепостта Русокастро – изграждането на зона за отдих и път до историческата местност.

Очаква се през следващите месеци да стартира и ремонта на Културния дом, финансиран по проект „Назад към лютиерството и корените на каийлии“ по програма „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас-Камено“.

Сред приоритетите на общината остават също така развитието на културата и спорта, въпреки пандемичната ситуация.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus