Несебър

Кметът на Община Несебър Николай Димитров определи приоритетните дейности в Обзор

Кметът на Община Несебър Николай Димитров посети Обзор, за да провери на място необходимостта от подобряване на транспортната инфраструктура в града и да огледа пътните и тротоарни настилки, нуждаещи се рехабилитация.Градоначалникът обърна специално внимание и на крайбрежната алея с канализационен колектор Ф500. Община Несебър е финансирала проект за основен ремонт на съществуващата в Обзор крайбрежна алея и прилежащата й инфраструктура. Издадени са необходимите разрешения за строеж за обекта, който се изпълнява в два етапа.Първият етап – Реконструкция на Канално помпена станция -1 и прилежаща техническа инфраструктура, приключи през миналата година и бе финансиран от ВиК и Община Несебър.
Към настоящия момент Община Несебър е в процес на подготовка на процедура по избор на изпълнител на втория етап - Авариен основен ремонт на главен канализационен колектор ф500, след което ще стартира фактическото изграждане. В бюджета на общината за 2021 г. са заложени средства за обекта. Предвижда се и нова подпорна стена, разположена на мястото на съществуващата. Необходимостта от премахване на старото съоръжение е следствие от неколкократните аварии, пропадания, срутвания, както и от преминаването на тежка механизация по алеята през последните години. Предвижда се и реконструкция на алейното осветление, нов предпазен парапет и подмяна на съществуващата настилка.При своето посещение кметът Николай Димитров бе придружен от инж. Динко Войнов - началник на отдел „Инвестиционно планиране, строителство и режими по организация на движението“, Димитър Панев, директор на Общинското предприятие БКСО и Мария Тодорова – ръководител „Чистота“ към ОП БКСО – Обзор.
Освен капиталовите и строителни проекти, Общината има грижата да поддържа високо ниво на чистотата, подходящо озеленяване, читалището и пенсионерския клуб, както и да изплаща работните заплати на служителите в кметство Обзор и разходите по осветление и поддръжка на публичните площи.
Община Несебър е отговорна институция и грижлив стопанин, и провежда последователна политика, целяща развитието и просперитета на всички населени места на своята територия. Както всяка година отговорните административни органи предприемат мерки за подобряване на визията, функционалността и цялостния облик на селищата за предстоящия летен сезон, за да се създаде по-добра жизнена среда за жителите и гостите на общината.


Елена Фотева

viapontika@viapontika.com

Елена Фотева е дългогодишен фоторепортер и журналист, работила във вестниците "Свободен бряг" и "24 часа". Нейни теми са: звездните влияния и астрологията, опазването на природата, археологията, пътешествията и културните събития.

Comments

comments powered by Disqus