Бургас

На вниманието на пчеларите от Бургас!

Община Бургас уведомява собствениците на пчелни семейства, че на 07.06.2021г., след залез слънце до 10.00 часа на следващия ден, ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“, ще извърши третиране с хербицид срещу плевели по обектите на железопътната инфраструктура (гари и спирки) на територията на гр. Бургас.

Третирането ще се извърши с препарат „Галъп супер 360“ с активно вещество 360 г./л. глифозат.

На основание чл. 10 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, собствениците на пчелини са длъжни да предприемат мерки по опазването на пчелните семейства от отравяне.

По преценка на собствениците, мястото на пчелина може да бъде обозначено с бял флаг.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus