Градът

Новият Център за лица с увреждания приема документи за потребители на социалната услуга

Новият Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания, който се помещава в партера на блок 42 в ж.к. „Братя Миладинови“, започва прием на документи за потребители на социалната услуга.

Тое е на мястото на преместената дирекция "Социално подпомагане" - в блок 42, к-с "Братя Миладинови", срещу Механотехникума. Това е позната локация на бургазлиите, използващи такива услуги, така че няма да има проблем с намирането и запомнянето на адреса.

Закупено е специализирано транспортно средство, адаптирано за превоз на хора с увреждания, в това число и за хора в инвалидна количка, с което нуждаещите се ще бъдат превозвани от дома им до Центъра за консултация и специализирана помощ.По-рано тази година Община Бургас изгради нов паркинг на гърба на същия 42 блок.

Центърът вече е напълно завършен и оборудван с всички необходими уреди за рехабилитация и терапия като масажна кушетка, велоергометър, стълба за рехабилитация, шведска стена, топки, дюшеци, многофункционални модули, уреди за активна мобилизация на глезенна става и за активна мобилизация на раменна става, сензибол, кушетка с регулираща се височина за прилагане на кинезитерапевтични методики и др.

Живущите в община Бургас по настоящ адрес кандидат-потребители могат да подават заявления всеки работен ден от 9.00-12.30 часа и от 13.30 - 17.00 часа, на място в Центъра в ж.к. „Братя Миладинови“ или на ул. „Шейново“ № 24, ет. 3, стая 14 (сградата е известна още като бивш Профсъюзен дом).

Капацитетът на Центъра е 30 лица за дневна услуга и 60 лица за почасови услуги. В него ще се предоставят интегрирани социални и здравни услуги, фокусирани върху индивидуалните потребности на лицата с увреждания и подкрепа на семействата им, дневна грижа за подкрепа на лица с увреждания, почасови услуги в Центъра и мобилни услуги в домовете на потребителите, подкрепа на роднините и близките в грижата за зависими членове на семейството и възстановяване на трудовата им заетост.

Допустими кандидати за ползване на услугите са пълнолетни лица с трайни увреждания, с ограничения или в невъзможност за самообслужване, притежаващи валидно удостоверение от ТЕЛК/НЕЛК. За периода на проекта потребителите няма да заплащат месечна такса.

Необходимите документи, които трябва да бъдат подадени за ползване на социалната услуга са заявление по образец, документ за самоличност (за справка), документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка) – в случай, че кандидатът е поставен под пълно или частично запрещение, експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие), протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие) и удостоверение за настойничество/попечителство (копие) - в случай, че кандидатът е поставен под пълно или частично запрещение.

Заявлението-образец може да бъде изтеглено от сайта на Община Бургас на: https://www.burgas.bg/bg/obyavi-i-saobshteniya/obyavlenie или да бъде получено на място в Центъра или на ул. „Шейново“ № 24.

В Центъра за комплексна подкрепа на лица с увреждания има стая за активни занимания, зала за лечебна физкултура, медицински кабинет, кабинет на психолог, зала за арт и трудотерапия и зала за индивидуална работа.

Соня Георгиева

viapontika@viapontika.com

Соня Георгиева е дългогодишен журналист, работила във вестник "Черноморски фар", главен редактор на седмичника "Свободен Бряг", главен редактор на списание "Вирджиния", продуцент на TV предаванията "Неделно матине" и "Ревю". Приоритетни теми за нея са политиката и обществените отношения, здравеопазването, светският живот, световните знаменитости, културата и модата.

Comments

comments powered by Disqus