Инфо за потребителя

Как да си възстановим винетката, ако предното стъкло на автомобила е счупено?

Имаме ли право на преиздаване на годишната винетка, при щети върху предното стъкло на автомобила? Отговорът е - ДА, независимо дали се отнася за счупено стъкло от градушка, катастрофа или обир.

Агенция "Пътна инфраструктура" припомня реда и условията за издаване на дубликат на годишен винетен стикер:

Съгласно чл. 10а, ал. 5 от Закона за пътищата, при унищожаване на залепената част от годишния винетен стикер, вследствие на счупване или кражба на предно панорамно стъкло, след представяне на втората част от годишната винетка се издава безплатен годишен винетен стикер. Същият се издава на собственика или ползвателя на пътното превозно средство след представяне в съответното областно пътно управление на заявление, към което се прилагат следните документи:

- копие от документа за собственост или ползване на пътното превозно средство (в т.ч. свидетелство за регистрация на автомобила);

- актът за констатиране на счупването или кражбата на предно панорамно стъкло. Необходимо е да се представи служебна бележка / удостоверение, издадена от органите на МВР или протокол за ПТП ;

- втората част на годишния винетен стикер;

- частта, която е била залепена на счупеното стъкло.

При кражба на предното стъкло не се изисква представянето на първата част на винетния стикер.

В съответствие със Закона за пътищата от 20 май 2011 г. (ДВ бр. 39) и чл. 21 от Наредбата за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура, запазването на целостта на винетния стикер, съответстваща на категорията на превозното средство и продължителността на валидност, както и на втората част е задължение на водача на превозното средство.

Заявлението за издаване на дубликат може да изтеглите от интернет страницата на АПИ: http://www.api.bg/files/9713/6855/1707/API-Vignette-Diplication.pdf

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus