Градът

Облекчава се достъпът на граждани и журналисти до Апелативен съд – Бургас от 7 юни

Достъпът до Апелативен съд – Бургас на граждани и журналисти се облекчава от 7 юни 2021 година, като той ще се осъществява при спазване на актуалните противоепидемични мерки, въведени със заповед на министъра на здравеопазването, съобщи Росица Амелева от пресофиса на съдебната инстанция.

Със заповед на съдия Пламен Синков – и.ф. Председател на Апелативен съд – Бургас, издадена съгласно Решение на Съдийската колегия на ВСС от 01.06.2021 г., отпадат част от мерките за влизане и пребиваване в съда, наложени заради COVID-19.

От понеделник отпада ограничението в сградата да се допускат само страни по дела, адвокати, вещи лица, свидетели по конкретни дела и потребители на административни услуги, както и изискването да влизат десет минути преди започване на конкретното дело.

В съдебните зали могат да влизат участниците по насрочените дела, при спазване на действащите противоепидемични мерки. Вещите лица, призовани по делата, могат да изчакват извън залите до поканването им в съдебното заседание.

Отпадат и ограниченията в работното време на администрацията с граждани. Съдебните служители предоставят справки на страните, на процесуалните им представители и на адвокатите за движението на делата в рамките на работното време без прекъсване от 9 до 17 ч., като обедната почивка се ползва по график.

От понеделник няма да има изисквания журналисти да влизат в съдебните зали, само по дела със значителен обществен и/или медиен интерес и след предварителна заявка. Представители на медии ще се допускат до заседание след решение на съдебния състав.

Всички останали мерки: относно дезинфекцията на съдебни зали, кабинети, общи части, деловодства, санитарни помещения; недопускането на лица с грипоподобна симптоматика; носенето на лично предпазно средство – маска при влизане в сградата; ползването на дезинфектатора на входа и спазването на дистанция продължават да действат.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus