Култура

Minima Moralia наТеодор Адорно през погледа на литературния критик Слави Бинев

Бургаският литературен критик и журналист Слави Томов ще представи книгата на писателя Теодор Адорно – Minima Moralia. Литературната вечер ще се проведе на 30 юни от 18:00 часа в Дома на писателя в Бургас.

Теодор В. Адорно е една от най-бляскавите фигури на т.нар. „критическа теория“ и един от най-легендарните европейски интелектуалци на ХХ в. Minima Moralia повлиява дълбоко европейското социално, фи­лософско и етическо мислене. Писана е по време на Втората световна война, когато Адорно е в изгнание в САЩ поради не­възможност да оцелее при антисемитския режим в Германия. Заглавието й e отглас на прочутия античен трактат по етика Magna Moralia.

Книгата е съставена от афоризми, фрагменти и микроесета. Свръхерудирано, тя ни движи от наблюдения над всекидневието до прозрения относно общите тенденции на късноиндустриал­ното общество и човешката ситуация изобщо, в нейните при­видно независещи от исторически контексти измерения.

Темите: от разлагането на самата възможност за общуване до възхода на окултизма, от гостопри­емството до отношението към технологичните артефакти, от психоаналитичното до икономическото, от музиката до романите, от начина да обитаваме дома си до дълбините на обичането.

Макар в негатив, Адорно се вълнува от това как да живеем по-до­бър живот – тази централна, вероятно вечна тема на най-добра­та хуманитаристика. И на всяко човешко същество.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus