Градът

24 стартъпа се състезават за финансиране в акселераторската програма на Innovation Capital

Екипът на Innovation Capital проведе Информационни дни в областните градове в България, за да открие предприемачи, които имат бизнес идеи с потенциал за развитие в сферите образование, здраве, развлекателна индустрия и електронна търговия. Една от срещите бе в Бургас. Тя се проведе на 28 май в новата библиотека.

Повече от 100 екипа кандидатстваха в акселераторската програма - XLRadar21, като 24 от тях бяха одобрени да се включат в акселерацията. XLRadar21 е интензивна триседмична програма, която осигурява финансиране на стартъпи в размер на 40 000 евро, включва и обучения на предприемачите по различни теми, като създаване на бизнес план, презентационни умения, финансиране, интернационализация и много други.

На 19 юни (събота) предстои финалът на акселераторската програма, която ще завърши с Инвеститорския ден Pitch at The Beach в Beach Hub Kavatsi. Финалистите ще представят своите проекти пред жури от представители на фондове за рискови инвестиции и бизнес ангели: Impetus Capital, Sofia Angel Ventures, Vitosha Venture Partners, Eleven, СЕО Angels Club, Ayana Capital, Silverline и други. По време на събитието ще бъдат представени и компании, получили инвестиция от фонда Innovation Capital, като Avtoikonom (Cars Central), ICS Technologies (Subscribe.bg) и Novatio.

Сред компаниите, финансирани на миналогодишното издание на XLRadar, са: Tokwise, Worddio, Easy Doc, TrenerGo, Swayde, Green Charger. До момента Innovation Capital е инвестирал в над 60 компании, като общата стойност на финансирането възлиза на над 5,3 млн евро. Общият брой на наетите лица в тези компании е над 100 души.

Събитието се реализира с подкрепата на Община Бургас.

За Innovation Capital

„Иновейшън Кепитъл“ АД e фонд за рисков капитал в размер на 21,1 милиона евро, с мандат да осигурява достъп до дялово и квази-дялово финансиране на стартиращи компании за над 200 компании. Избран е като фонд мениджър от Фонд на фондовете („ФМФИБ“ ЕАД) да управлява ресурс от 19.5 млн. евро по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и допълнителен частен капитал от 1.6 млн. евро.

„Иновейшън Кепитъл“ АД е управляващото дружество на фонда Иновейшън Акселерейтър България Фонд КДА.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Иновейшън Кепитъл“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз, „ФМФИБ“ ЕАД и „Иновейшън Акселерейтър България Фонд“ КДА.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus