На стената

Ценови шок: Токът поскъпва с 4,40% от днес, а парното средно с 16,23 на сто

Токът поскъпва с 4,40%, парното средно с 16,23 на сто.

Решението бе взето от КЕВР - Комисията за енергийно и водно регулиране на традиционното за нея закрито заседание. Аргумент за вдигането на цените са по-високите разходи на енергийните дружества за природен газ и въглеродни емисии.

Новите цени за сектор "Електроенергетика" и "Топлоенергетика", които влизат в сила от 1 юли 2021 г.

Първоначално докладът на регулатора предвиждаше прогнозната годишна цена на природния газ да е в размер на 39,96 лв/ мегаватчас, докато във финалното решение тя е коригирана на 45,76 лв.

Утвърдените пределни цени на топлинната енергия за всяко топлофикационно дружество за периода 1.07.2021-30.06.2022 г. са:

за "Топлофикация София" - 98,48 лв. за мегаватчас,

за "ЕВН Топлофикация" - 99,55 лв.,

за "Топлофикация Плевен" ЕАД - 87,24 лв.,

за "Топлофикация Бургас" ЕАД - 85,91лв.,

за "Веолия Енерджи Варна" - 98,29 лв.,

за "Топлофикация - Враца" - 96,01 лв.,

за "Топлофикация ВТ" - 107,47 лв.,

за "Топлофикация-Разград" ЕАД - 100,96 лв..

Средното увеличение на цената на топлинната енергия е 16,23 %.

За топлофикационните дружества на въглища, цените на топлинната енергия за бита са :

за "Топлофикация Русе" - 84,51 лв.

за мегаватчас, за "Топлофикация - Перник" - 84,32 лв.,

за "Топлофикация Сливен" - 78,18 лв. ,

за "Топлофикация - Габрово" - 108,06 лв.

Токът:

Комисията утвърди и окончателните цени в сектор "Електроенергетика" за новия регулаторен период 1.07.2021 - 30.06.2022 г. След отчитане на всички ценообразуващи елементи и при прилагане на методиката за ценообразуване, среднопретегленото увеличение на цената на електроенергията за потребителите на регулиран пазар за цялата страна е 4,40%.

За битовите клиенти на "ЧЕЗ Електро България" крайната цена на електроенергията нараства с 5,57%, а за клиентите на "ЕВН България Електроснабдяване" EАД - с 3,74%.

За клиентите на "Енерго-Про Продажби" - с 3,51%, за "ЕСП Златни Пясъци" ООД - с 8,31%.

В тези цени са включени цената на електроенергията, цените за мрежовите услуги и цената "задължение към обществото".

Източник: news.bg

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus