Несебър

Изложбата "Черно море в европейската картография" гостува в Артиум център в Несебър

Артиум център в Несебър е домакин на картографска изложба, акцентираща върху значението на Черно море в европейското развитие. Присъствието на региона в географските карти от античността до наши дни отразява промените и тенденциите в картографията, и е доказателство за важността на Черноморското крайбрежие за континента през вековете.Изложбата бе открита от Галина Бабева, директор на дирекция "Европейски и национални политики и програми и екология" в Община Несебър и Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт към МВнР на РБ, организатор на събитието. Любопитни данни около изложбата изнесе Светлозар Ковачев, гл. експерт в отдел „Публични дейности и сътрудничество“ към Дипломатическия институт към МВнР на РБ.

Експозицията, която се представя в рамките на проект „Черноморски археологически, исторически и културен портал“, се състои от 30 пана, първото от които е карта на Черно море на Ортелиус от 1590 г. Второто пано е въвеждащо и е посветено на имената, с които е наричано морето през вековете. Илюстрирано е с карта на Никола дьо Фер от 1705 г. Паната с номера от 3 до 30 представят хронологично развитието на картографските представи за Черно море от най-старите запазени картографски артефакти до наши дни с обяснителни текстове и илюстрован материал. Представените карти са репродукции на оригинали от частни колекции.


Проект BSB867 „Черноморски археологически, исторически и културен портал“ (ARHICUP) стартира на 1 юни 2021 г. и е с продължителност 24 месеца. Общата му стойност е 566 400 евро, от които 369 080 евро е бюджетът на Община Несебър. Проектът се изпълнява в партньорство с Националния исторически музей на Република Молдова и Музея за национална история и археология в гр. Констанца, Румъния.
Основната му цел е създаването на модерен онлайн портал, популяризиращ културните ценности от региона на Черно море.
Сред целевите групи са туристическият сектор, научните среди и всеки желаещ да посети живописното Черноморско крайбрежие и неговата богата древна история.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“, приоритетна ос 1.1 "Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и културата".

През месец юни изложбата беше представена и в държавите, партньори по проекта.
Изложбата може да бъде посетена всеки ден от 12:00 ч. до 20:00 ч. във фоайето на Артиум център в Несебър до 25 юли.

Елена Фотева

viapontika@viapontika.com

Елена Фотева е дългогодишен фоторепортер и журналист, работила във вестниците "Свободен бряг" и "24 часа". Нейни теми са: звездните влияния и астрологията, опазването на природата, археологията, пътешествията и културните събития.

Comments

comments powered by Disqus