Несебър

Още 37 жители на община Несебър ще получават помощ у дома

Радостина Пирева обяснява на каква помощ могат да разчитат нуждаещите се жители на общината.
Автор: Антон Антонов

Община Несебър приключва проекта „Създаване на звено за услуги в домашна среда” към „Домашен социален патронаж”.

Директорът на Управление "Социални грижи и услуги" - Радостина Пирева представи днес основната цел и дейностите по осъществяване на помощ у дома за нуждаещите се жители на общината.

„Домашният социален патронаж” с разширяването на своя обхват на дейност и успешното изпълнение на този проект ще е от полза за много хора, подчерта тя. Доразвиване на съществуващите услуги и обхващане на по-голям брой нуждаещи се от почасови грижи са основните цели на проекта. Това са хора с увреждания и възрастни хора с невъзможност за самообслужване. Ще бъдат извършвани три основни типа почасови дейности: лична помощ, социална подкрепа и комунално- битови дейности.

В периода на събиране и подаване на заявления са постъпили общо 57 молби за включване в проекта. Подборът на лицата се е извършил на базата на изготвена оценка от специалистите към Дирекция „Социално подпомагане” - Поморие и са сключени общо 37 договори за предоставяне на социални услуги. За изпълнение на дейностите са наети 30 безработни, които са минали през специално обучение.

Проектът се финансиран със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по схема за безвъзмездна финансова помощ „ПОМОЩ В ДОМА”.

Приоритет за ръководството на Община Несебър е модернизирането, разширяването и строителството на детски градини, което пък гарантира доброто отглеждане на бъдещите несебърски граждани. През 2003 г. е създадено Управление „Социални грижи и услуги”, което обхваща три дейности - Домашен социален патронаж, Дом за деца със специфични образователни потребности и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания.

Така даваме възможност за интегриране в обществото на хората в неравностойно положение, уверяват от местната администрация.

Калин Иванов

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus