Несебър

70 хил. лв. за проектиране на рибарски порт в Несебър, общината обяви обществена поръчка

Снимка: 4coolpics.com-
Автор: Еми Желязкова

До 21 юли се набират оферти за проектиране на ремонта и модернизацията на Рибарско пристанище - Северна буна - Несебър.

Общината обяви обществена поръчка вчера. Възложителят има сериозни изисквания към кандидатите, едно от тях е всички проектанти в екипите им да са членове на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и да притежават валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност за 2014 г. и валидна задължителна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството”.

За да бъдат допуснати, офертите трябва да съдържат техническо предложение, включващо срок за изпълнение и описание на видовете дейности, които ще се извършат при изпълнение на поръчката, както и ценово предложение, включващо предложени цени за всеки вид дейност съгласно приложения обхват и обща цена за изпълнение предмета на поръчката.

като критерий за възлагане е посочен "икономически най-изгодната оферта". Прогнозната цена е 70 хил. лв. Предложенията ще бъдат оценявани от техническа и финансова страна като всяко едно от тях може да получи 100 точки.

Несебър ще преустройва рибарския си пристан със собствени средства.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus