Бизнес

КЗК глоби 30 фирми за участие в картел при санирането

Комисия за защита на конкуренцията глоби 30 фирми за участие в картел при възлагането на обществена поръчка по държавната програма за енергийна ефективност на блокове. Общият размер на наложените санкции е 388 687 лв.

Установеното нарушение представлява картел (забранено споразумение) за манипулиране на обществената поръчка с предмет извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики и на технически паспорти на сгради, и за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки, посочват от КЗК.

Нарушението е извършено в периода 01.10.2015 – 26.06.2017г.

В рамките на проучването КЗК установи, че участниците са се споразумели относно разпределянето на обектите, възлагани в процедурата, както и относно цените, които да предложат на възложителя.

Споразумението има за цел пълно предотвратяване на конкуренцията при подаването на оферти в процедурата като определя печелившия участник по всяка обособена позиция и така предопределя избора на възложителя.

Изводите на комисията се основават на събрана електронна кореспонденция между участниците, информация и доказателства от възложителите, както и от самите участници.

Комисията освободи от санкция един от участниците в картела и намали с 50% санкцията на друг, заради съдействието, което двете дружества са оказали в проучването.

Дружествата са подали искане и доказателства в рамките на Програмата за освобождаване от санкция/намаляване на санкции в случай на участие на предприятие в таен картел, които са подпомогнали установяването на извършеното нарушение.

Източник: pariteni.bg

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus