Несебър

Община Несебър изпълнява проект за опазване на Черно море


Община Несебър изпълнява проекта „Намаляване на отпадъците в акваторията на гр. Несебър чрез акции за почистване и кампании за повишаване на съзнанието на местното население: опазване на морското природно и културно наследство като обществена отговорност и ресурс за местния традиционен поминък“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени” на ФМ на ЕИП 2014 – 2021.
Основната дейност по проекта предвижда почистване на отпадъчните предмети, видими на морското дъно около Несебър. Това ще стане в няколко водолазни кампании. Те ще бъдат предшествани от изследване с дистанционно проучване, целящо да запише всички видими обекти от отпадъци на морското дъно, разпространението на обект за отпадъци в акваторията на Несебър, най-засегнатите райони. Избраните зони за почистване ще бъдат разделени на сектори, които ще се почистват от водолази и съпътстващи лодки в съответствие с график. За по-големия обект за отпадъци като части от лодки, тежки метални или пластмасови предмети ще се използва специална лодка с кран. Водолазите ще бъдат подпомагани от GIS специалист на лодка, оборудвана с диференциален GPS и лаптоп с картите за отпадъци. Специалистът по ГИС ще раздели акваторията на работни сектори и ще ръководи водолазите.
Събраните отпадъци ще се изхвърлят в определени депа за отпадъци.
След приключване на първия етап на почистването ще се проведе второ дистанционно изследване, което ще оцени резултатите от почистването и ще открие отпадъчни предмети, които все още лежат на морското дъно.
В края на месец юли беше подписан и първият договор по проекта за извършване на услуги по Морско геофизично и дистанционно проучване, с изпълнител „Център за подводна археология“, гр. Созопол, които вече стартираха изпълнението на дейността.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus