Крими

АКФ иска премахване на незаконния строеж на плаж "Смокиня"

Антикорупционният фонд сезира кмета на Созопол с искане за премахването на незаконния строеж на плаж "Смокиня".

От АКФ посочват, че разрешенията за поставянето на въпросния "преместваем обект" нямат правно основание и трябва да бъде издадена заповед за премахването му.

Фондът е поискал от РИОСВ - Бургас и копие от становището, с което екоинспекцията преценява, че не е необходимо да се извърши Оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното намерение за обекта, въпреки че морският плаж "Смокиня - Север" попада в границите на защитена територия.

От АКФ обръщат внимание и на липсата на наредба, която да определя условията и реда за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти на морските плажове на територията на общината.

От Фонда напомнят, че за строежа на плаж "Смокините-север", изпълняван от концесионера на плажа "Черноморска брегова група" ООД, е станало ясно още през май. Тогава представителят на концесионера защитаваше твърдението, че не става дума за строеж, а за "монтаж на преместваем обект", за който са издадени всички необходими документи и разрешения.

В края на юни след проверка на място Дирекцията за национален строителен надзор се произнесе, че "монтираните монолитни конструктивни елементи - бетонни пети, съответстват на дефиницията на преместваеми обекти... и не представляват строеж и част от строеж".

В началото на юли същата теза защити и кметът на Созопол Тихомир Янакиев. По негови думи съгласно предоставената проектна документация от концесионера обектът отговаря на определението за преместваем обект, а издадените от главния архитект на Община Созопол разрешения за поставяне са законосъобразни.

Анализ на АКФ обаче показва, че обектът на плаж "Смокините-север" не отговаря на законовата дефиниция за преместваем обект, а разрешенията за поставянето му нямат правно основание. От Фонда са категорични, че става въпрос за незаконен строеж, изграден на територията на морски плаж.

По тази причина през юни АКФ е сезирал министъра на регионалното развитие с искане да упражни правомощията си по методическо ръководство и контрол върху цялостната дейност по устройство на територията и координация на дейността на компетентните органи.

Междувременно при нова проверка ДНСК е установила, че незаконен строеж все пак има и е подала сигнал до Върховна административна прокуратура заради издадените разрешения за поставяне на преместваеми обекти на плажа. Според сигнала на ДНСК на плажа се извършват недопустими строително-монтажни работи, а разрешенията за поставяне на обекти "легитимират извършването на строителството, като създават правна привидност, че ще се изпълняват преместваеми обекти, а не строителни дейности."

От МРРБ също потвърждават, че "монтираните върху бетонните пети метална скара и метална и дървена конструкция имат характеристиките на сглобяеми строежи от четвърта и пета категория".

По тази причина от АКФ настояват от кмета да упражни компетенциите си по Закона за устройство на територията спрямо строежите от четвърта и пета категория като настоящия и да забрани ползването и достъпа до обекта, както и да издаде заповед за премахването му.

news.bg

Емилия Карабулева

viapontika@viapontika.com

Емилия Карабулева е дългогодишен журналист. Работила е в бургаски вестници и в плевенския седмичник "BG Север". Автор е на материали във вестниците "Капитал", "Банкер" и разследвания за в. "Политика". Нейните интереси и публикации са в областта на икономиката, политиката, културата и обществения живот. Работи за каузата "пътна безопасност".

Comments

comments powered by Disqus