Бургас

Втори годишни награди "Лекар на Бургас" 2021

На тържествена церемония в сградата на Медицинския факултет на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" бяха връчени вторите Годишни награди "Лекар на Бургас" 2021.

Инициативата бе посветена изцяло на развитието и утвърждаването на бургаското здравеопазване и на лекарите, които тази година придобиха научна степен или клинична специалност.

„През последните години имаме удоволствието да наблюдаваме развитието на академичното здравеопазване на Бургас и лекарите, които тази година придобиха специалности и тези, които се хабилитираха и преподават в нашите факултети са доказателство за това. Надявам се и на следващи крачки в развитието на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, защо не на бъдещ факултет по дентална медицина или по фармация“, допълни още кметът Димитър Николов.

Присъстващите медици и преподаватели в аулата на Медицинския факултет поздрави и ректорът на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – проф. д-р Магдалена Миткова.

В Деня на Свети Иван Рилски и професионален празник на българския лекар - 19 октомври, бяха отличени четирима лекари, които тази година придобиха научна степен – началникът на клиника по съдова хирургия в УМБАЛ Бургас д-р Валентин Василев и д-р Николай Димитров - началник на Клиниката по кардиология на МБАЛ „Сърце и Мозък“ в Бургас и Плевен, които станаха професори и д-р Ася Консулова-Кирова от КОЦ – Бургас и д-р Светлин Недков Цонев от УМБАЛ „Дева Мария“, които станаха доценти.

19 бургаски лекари бяха наградени по време на церемонията за това, че през годината са придобили специалност. Те са от почти всички болнични заведения в Бургас – УМБАЛ Бургас, ЦСМП – Бургас, СОБАЛ Бургас, УМБАЛ „Дева Мария“, УМБАЛ „Сърце и мозък“ и МБАЛ „Бургасмед“.

Организатори на Годишните награди „Лекар на Бургас“ са Община Бургас и Медицински факултет на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

Ето и кои са отличените:

Лекари, придобили научна степен през настоящата година:

1. Проф. д-р Валентин Константинов Василев – начални на клиника по съдова хирургия, УМБАЛ-Бургас

2. Проф. д-р Николай Димитров, д.м.н. - началник на Клиниката по кардиология на МБАЛ „Сърце и Мозък“ Бургас и Плевен - придобил професура, УМБАЛ „Сърце и мозък“

3. Доц. д-р Ася Андрианова Консулова-Кирова – Специалностите й са: "Вътрешни болести" и "Медицинска онкология". Доцентурата е защитена на 17.03.2021 г. и е за "Вътрешни болести", КОЦ – Бургас

4. Доц. д-р Светлин Недков Цонев - защитил научна степен доцент, УМБАЛ „Дева Мария“

Лекари, придобили специалност през настоящата година:

УМБАЛ Бургас

1. Д-р Анна Димитрова Ковачева – лекар, нервни болести, Отделение по нервни болести

2. Д-р Милена Янкова Василева – лекар, педиатрия, Първо детско отделение по педиатрия

3. Д-р Светослав Кирилов Тодоров – координатор медицинска дейност, с придобита специалност „Неврохирургия“

4. Д-р Александър Мартинов Мартинов – лекар, ортопедия и травматология, Отделение по ортопедия и травматология

5. Д-р Радослава Иванова Чапанова – лекар, нервни болести, Отделение по нервни болести

6. Д-р Павел Лъчезаров Минев – лекар, образна диагностика, Отделение по образна диагностика

7. Д-р Златка Симеонова Чолакова – лекар, урология, Отделение по урология

8. Д-р Радослав Деянов Петков – лекар, инфекциозни болести, Отделение по инфекциозни болести

9. Д-р Кристилина Николаева Илиева – лекар, Началник на отделение по ендокринология и болести на обмяната

10. Д-р Пролет Георгиева Паздерова – лекар, кожни и венерически болести, Отделение по кожни и венерически болести

ЦСМП-Бургас

1. Д-р Янко Кирилов Тодоров – лекар, Обща медицина

СОБАЛ-Бургас

1. Д-р Константина Григорова Кънчева-Бандрамалиева - специалност Очни болести

2. Д-р Гергана Борисова Миланова - специалност Очни болести

МБАЛ „Бургасмед“

1. Д-р Симеон Петров Печев - направление Хирургия

2. Д-р Елена Грицкевич - направление Обща медицина

УМБАЛ „Сърце и мозък“

1. Д-р Владислав Богданов - придобил специалност по анестезиология

УМБАЛ „Дева Мария“

1. Д-р Тинка Красимирова Арнаудова-Коева – Хирургия

2. Д-р Руси Георгиев Русев – Кардиология

3. Д-р Кристиян Валентинов Василев – Урология

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus