Бизнес

Търговските банки отново вдигат тарифите си

Промените в Банка ДСК влизат в сила от януари, а в Алианц от декември

Взимат повече за банкноти в брой
Банките продължават да вдигат таксите си, както и да въвеждат такси за услуги, които досега са били безплатни. Банка ДСК въвежда нова такса за граждани в размер на 0,20 лв. за внасяне на пари по дебитни и кредитни карти чрез банкомат. Промяната ще влезе в сила от 1 януари 2022 г.

Първоначално банката въведе такса от 2 лв. за внасяне на малки суми в брой по личната картова сметка на клиент. Тя се събираше при внасяне на пари на гише в офис на банката. Затова много клиенти започнаха да използват банкоматите, за да внасят пари по картите си, тъй като тази услуга беше безплатна. От началото на следващата година обаче това ще се промени.

За внасяне на пари чрез банкомат по дебитни и кредитни карти на бизнес клиенти от 1 януари Банка ДСК въвежда такса от 0,10% от сумата, но не по-малко от 1 лв. В момента и тази услуга е безплатна.

Редица свои такси за граждани вдига и Алианц Банк, като промяната ще влезе в сила още на 1 декември. Например таксата за обслужване на разплащателна сметка без издадена дебитна карта към нея става 4 лв. на месец. В момента таксата за всички разплащателни сметки, без значение дали към тях има дебитна карта или няма, е само 2,20 лв.

Банката въвежда и такса за внасяне на пари в брой на гише в офис по личната сметка на клиент в размер на 1 лв., ако сумата е до 3000 лв. В момента тази услуга все още е безплатна. Таксата за внасяне на пари в брой между 3 хил. и 100 хил. лв. става 0,1% от сумата, но не по-малко от 3 лв. и не повече от 300 лв. А за по-големи суми таксата става 0,5% от средствата.

Вдигат и таксите за внасяне на пари в брой по чужда сметка в Алианц Банк. От 1 декември тази такса става 0,4% от сумата, но не по-малко от 4 лв. А за големи суми над 100 хил. лв. таксата става 0,6%.
Банката повишава и таксата за теглене на суми в брой на гише в офис. За суми под 2000 лв. таксата става 4,50 лв., при 3 лв. в момента.

Алианц Банк въвежда и по-високи отрицателни лихви за граждани с големи суми по сметките си. В момента лихвите са отрицателни, ако човек има в банката над 1 млн. лв. От 1 декември лихвите стават отрицателни и за суми над 500 хил. лв. За клиенти със суми между 500 хил. и 1 млн. лв. лихвата става минус 0,25%, а за хора със суми между 3 млн. лв. и 10 млн. лв. - минус 0,55%. За суми между 10 млн. лв. и 50 млн. лв. лихвата става минус 0,9%, а за по-големи суми - минус 1,2%.

По-висока сума за пари в сейф
Алианц Банк вдига и таксите си за ползване на сейфове. Освен това, сейф в банката ще може да наемете, само ако имат и разплащателна сметка, по която също трябва да плащате такси за обслужване. Друга промяна в условията за ползване на сейфове на банката е, че се ограничава броят на безплатните посещения до сейфа до три пъти на месец. За всяко следващо посещение ще трябва да плащате по 5 лв.

Възможността да наемете сейф в банката само за три месеца отпада. Таксите за ползване на малък, среден и голям сейф за срок от шест месеца стават съответно 180 лв., 220 лв. и 280 лв. Увеличението на таксата за малък и среден сейф е с 60 лв., а за голям - с 90 лв. Таксата за година за малък, среден и голрям сейф става съответно 270 лв., 350 лв. и 470 лв. Увеличението за малък и среден сейф е с 80 лв., а за голям - със 110 лв.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus